Personalen på enheten för äldreomsorg och enheten för funktionsnedsättning ska få kortad arbetstid till hösten. Foto: Sacharias Källdén

Socialtjänsten i Järfälla testar 6 timmars arbetsdag

Socialtjänstanställda i Järfälla ska få sex timmars arbetsdag på prov. Anledningen är att man vill minska sjukskrivningarna hos personalen.

  • Publicerad 11:24, 19 jun 2017

Det är inom äldreenheten och enheten för funktionsnedsättning som den kortade arbetstiden ska testas under åtta månader. Från och med den 1 oktober ska projektet dras igång och pågå fram till den sista maj 2018.

– Ursprungligen kom förslaget från medarbetarna själva, och det tar vi seriöst, berättar socialdirektören Johan Bergman.

När socialförvaltningen gick ut med en enkät hos medarbetarna visade sig intresset vara stort.

En majoritet av de anställda på de båda enheterna, omkring 45 medarbetare, ville vara med. Alla – utom de med chefsroller på enheterna – kommer nu att få 30-timmarsveckor.

Anledningen är först och främst för att få ner sjukskrivningarna hos personalen och öka chanserna till återhämtning efter arbetsdagen.

– Vi har haft höga siffror när det gäller sjukskrivningar. Men vi är nu på väg ner jämfört med för några år sedan. Vi ligger på en nivå som är acceptabel, men vi vill stärka oss ännu mer som arbetsgivare.

Som det är idag arbetar varje person i snitt 7,4 timmar per dag.

"Leverera lika mycket"

Tanken är att projektet inte ska leda till en ökad kostnad och det kommer inte att anställas fler i personalen enbart på grund av det. Det ska inte heller innebära någon försämring för medborgarna.

– Vi ska leverera lika mycket på kortare tid. Mycket av det här blir just nu upp till enheterna och verksamhetscheferna att planera för att göra det effektivare. Till exempel genom att se över mötesstrukturen, säger Johan Bergman.

Projektet kan också leda till minskade konsultkostnader. Liksom i Stockholm, där konsultkostnaderna ökat med 9000 procent under en tioårsperiod, har Järfälla behövt ta in konsulter för att klara verksamheten.

Särskilt under hösten 2015, när socialtjänsten pressades hårt av flyktingsituationen i hela Sverige.

– Lyckas vi med här så kommer det förhoppningsvis leda till ändamålsenliga effektiviseringar, att vi får ner antal sjukskrivningar och underlätta rekryteringen, säger Johan Bergman.

Projektet kommer att utvärderas för att se om det är något som ska bli permanent och om det ska testas på fler enheter.

Socialnämndens ordförande Bengt Harju (S), är positiv till projektet.

– Vi har gjort satsningar på lönerna för socialsekreterarna de senaste tre åren och vi behöver göra mer för att få bättre arbetsvillkor, säger han.

LÄS ÄVEN: GRANSKNING: Konsultkostnader inom soc har ökat med 9000 procent

6 timmars arbetsdag

​Förvaltningen har budgeterat mellan 50 000 och 100 000 kronor för att genomföra projektet, som tidigare testats av kommuner som Östersund, Sundsvall och Enköping.

Projektet startar den 1 oktober 2017 och avslutas den 31 maj 2018. Medarbetarna ska under perioden arbeta heltid och utföra samma arbetsmängd som vid ett heltidsarbete.

Stockholm Direkt