I upphandlingen av transporter ställer kommunerna krav på moderna lastbilar, euroklass 5 eller 6, och att de kör på förnybara bränslen istället för fossila. Foto: Arkivbild

Södertörnskommunernas samarbete minskade utsläpp med 70 procent

Bättre luft och klimat, säkrare skolvägar och gynnsamt för det lokala näringslivet. Södertörnskommunernas satsning på samordnade varutransporter är lyckad, enligt en färsk rapport. På tre år har man lyckats minska koldioxidutsläppen med 70 procent.

  • Publicerad 16:26, 15 jan 2018

– Det är fantastiskt glädjande, det inger hopp framåt och att det är möjligt att minska utsläppen, säger Olof Bohlin, uppdragsansvarig på samordnad varudistribution för Södertörnskommunerna.

Det är de åtta kommunerna på Södertörn, bland dem Botkyrka och Huddinge, som ingår i samarbetet. Från utsläpp av koldioxid och hälsoskadliga luftpartiklar på nästan 1400 ton på ett år till cirka 400 ton – en minskning med cirka 70 procent. Det visar rapporten från IVL, Svenska miljöinstitutet.

Bara moderna fordon

Ett knep är att kommunerna börjat handla upp varor och transporter för sig. Då kan kommunerna lättare ställa miljökrav på de lastbilar som kör ut leveranser till verksamheterna.

– Vi har ställt krav på att det ska vara moderna lastbilar, med euroklass 5 eller 6, och de ska köra med förnybara bränslen istället för fossila, säger Olof Bohlin.

Mat till skolkök, städredskap till äldreboenden och blöjor till förskolor. Alla varor körs numer från en gemensam distributionscentral i Västberga.

Trafiksäkrare vid skolor

Och antalet varutransporter har halverats. Från i snitt fyra till två per vecka.

– Allt som ska till en skola till exempel går i en och samma transport, inte i flera olika från alla olika leverantörer. Det är ju en annan vinst: att antalet lastbilar på vägar och i miljöer där det finns trafiksäkerhetsrisker minskar, säger Olof Bohlin.

Ett nationellt miljömål är att minska utsläppen från vägtransporter med 70 procent till 2030. På Södertörn har man alltså klarat det.

– Vi hoppas vara en inspiration och visa att det här går att göra tillsammans med flera, stora kommuner. Vi har visat att det går, säger Olof Bohlin.

Lättare för små producenter

Ett nytt mål för minskade utsläpp har ännu inte spikats. Men framöver vill man testa nya fordon, som bränslecellslastbilar och ellastbilar. När kommunerna sköter logistik kring transporter blir det lättare för mindre, lokala företag att ta upp konkurrensen med större spelare.

– Det är lättare för dem att serva stora beställare som kommunerna nu när man bara måste få godset till centralen i Västberga. Därifrån sköts resten, säger Olof Bohlin.

Trots att antalet transporter har minskat har kostnaden för kommunerna inte minskat nämnvärt, på grund av mer administration. Utredarna tror dock att det ska bli billigare framöver.

Samarbete på Södertörn

Projektet inleddes 2013. De samordnade transporterna rullade igång 2015.

De åtta kommunerna på Södertörn ingår i samarbetet, bland dem Botkyrka och Huddinge. Från utsläpp av koldioxid och hälsoskadliga luftpartiklar på nästan 1400 ton på ett år till cirka 400 ton – en minskning med cirka 70 procent.

Transporter står för en tredjedel av Sveriges koldioxidutsläpp. Av dem är 30 procent gods- och varutransporter, 70 procent bilism.

Visa merVisa mindre