Mosebacketerrassen. Foto: David Thunander

Södra Teatern får nej om fler utespelningar

I nästa vecka förväntas beslut tas om konsertverksamheten på Mosebacketerrassen, efter tidigare klagomål om bullernivåer.

  • Publicerad 19:00, 19 aug 2019

I nästa vecka förväntas beslut tas av Miljö- och Hälsoskyddsnämnden om Södra Teaterns framtida konsertverksamhet på Mosebacketerrassen. Sedan tidigare beslut har antalet konserter begränsats till 19 per säsong på grund av ljudnivåerna enligt staden.

Till nästa år ville Södra Teatern däremot utöka antalet spelningar till 28, under juni till september. Men det gillas inte av Miljö- och hälsoförvaltningen.

Dementerar: Kägelbanan hyrs inte ut som kontor

I Miljöförvaltningens förslag till beslut, som ska behandlas av politikerna i Miljö- och hälsonämnden den 27 augusti, framgår det att ljudnivån från Mosebacketerrassen i närliggande bostäder "ska varaktigt begränsas så mycket som möjligt" och helst håller sig under 25 dBA, vilket är det riktvärde som utfärdats av Folkhälsomyndigheten för buller inomhus.

Vidare förslår förvaltningen att verksamheten ges undantag från ovanstående begränsningar på ljudnivåer vid maximalt 19 livekonserter årligen under perioden juni till september. Dock får konserterna endast pågå till klockan 22.

Enligt miljöförvaltningen har de inte fått några klagomål från årets konserter eller på beslutet att begränsa antalet konserter till 19.

Stor uppslutning för Stockholms kulturliv

"Det finns därför skäl att anta att denna nivå är väl avvägd sett till de närboendes intresse av att inte utsättas för störningar som innebär olägenhet för människors hälsa i förhållande till intresset av att hålla livekonserter på platsen." skriver Miljö- och hälsoförvaltningen i sitt utlåtande.

Hos Södra Teatern är man besvikna över det första beskedet men vill avvakta politikernas beslut.

– Vi vill göra så mycket musik som möjligt, och vi hade helst velat ha 28 konserttillfällen under under den femmånadersperiod det rör sig om. Så det är skittråkigt eftersom de nio tillfällena vi går miste om är jätteviktiga för oss, säger Samuel Laulajainen, vd vid Södra Teatern, och tillägger:

– Vi har inte fått några klagomål i sommar, våra konserter slutar redan klockan 22 och vi håller oss inom de ramar vad gäller ljudmätningar som man har kommit överens om. Men vi får invänta beslutet och ta det därifrån. Nu har vi visat att vi kan hålla på inom de begränsningar som är satta.