Spektakulärt. Foto: Belatchew arkitekter

Sofo kan få nytt hus med hyresrätter alldeles intill Nytorget

Nu kan Södermalm få ett 20-tal nya hyresrätter. Ett triangulärt flerbostadshus om tre till sex våningar planeras att byggas vid Malongenparken nedanför Nytorget – mitt på nuvarande hundrastgården.

  • Publicerad 05:30, 1 dec 2015

Byggnadsfirman Erik Wallin AB vill uppföra ett flerbostadshus med 20 hyresrätter om tre till sex våningar vid kvarteret Malongen söder om Nytorgsparken ut mot Renstiernas Gata.

Enligt en illustration som tagits fram rör det sig om ett triangulärt hus med en bottenvåning bestående av kommersiella lokaler och en cykelparkering.

– Det är helt enkelt ett fint läge på Södermalm där vi vill bygga hyresrätter.Tanken är att ha transparenta lokaler i botten som vetter mot Nytorget med caféer och hantverksbutiker, säger Erik Wallin, ägare av byggnadsfirman Erik Wallin AB.

Ska smälta in

Förslaget har tagits fram tillsammans med Belatchew arkitekter. Enligt Erik Wallin har man försökt få byggnaden att smälta in med omgivning.

– Vi jobbar ständigt med att hitta nya lägen i stan att bygga lägenheter på. Vi kände då att det här var en bra plats som kändes lite outnyttjad. Här har vi jobbat på att ta fram ett hus som bemöter alltifrån gamla träkåkar till annan värdefull omgivning, säger Erik Wallin.

På platsen finns idag en hundrastgård. Vad som ska hända med den om planerna vinner laga kraft är ännu inte klart.

– Det är ingenting vi kan yttra oss om nu. Först måste ärendet ha sin gång, säger Kenneth Kempendahl, parkingenjör vid Södermalms stadsdelsförvaltning.

En ansökan om markanvisning har nu lämnats in till exploateringskontoret. Det innebär att en detaljplan ska tas fram och om det går i genom ges en optionsrätt på marken under en begränsad period. Om ingenting överklagas kan byggstart beräknas till tidigast om cirka ett och ett halvt år.