Soldrivna papperskorgar gör succé på Östermalm

Ytterligare 600 000 kronor satsas på Östermalms parker.  Bland annat får Tessinparken tio nya solcellsdrivna papperskorgar efter ett lyckat försök under sommaren.

  • Publicerad 11:48, 27 sep 2013

Östermalms stadsdelsförvaltning har tidigare satsat på olika projekt för att rusta och fräscha upp parkerna i stadsdelen. Inför årets parksäsong gjorde parkförvaltningen på Östermalm ett försök med två solcellsdrivna papperskorgar som komprimerar skräpet. Korgarna trycker ihop skräpet och ”rapporterar” själva till parkarbetarna när de är halvfulla eller fulla.

Ytterligare 600 000
Försöket var väldigt lyckat enligt Magnus Björkman, parkingenjör på Östermalm.
– Det tycker jag. De har fungerat väldigt bra och papperskorgarna har aldrig varit fulla. Det har hela tiden funnits plats att slänga skräpet i, säger han.
Nu föreslår Östermalms stadsdelsförvaltning att man ska satsa ytterligare 600 000 kronor på parkerna. Den största kakan kommer därför gå till tio nya solcellsdrivna papperskorgar som kostar cirka 35 000 kronor styck. Samtliga kommer att placeras i Tessinparken, men i framtiden kan fler parker få de nya korgarna.
– Det är i parker där många picknick-människor samlas som det mesta av skräpet blir. Humlegården kommer vara nästa steg, säger Magnus Björkman.
Dessutom ska pengarna gå till att fräscha upp några planteringrar på tre platser i stadsdelen och en informationsfolder om Humlegårdens träd.
Satsningarna på parkerna verkar ge resultat. Östermalms parker får högt betyg i stadens senaste medborgarundersökning. 72 procent av de tillfrågade Östermalmsborna tycker att stadsdelens parker sköts bra.
– Det är kul att det går upp från en redan hög nivå. Jag tror att många upplever Östermalm som grönt och välskött, säger Magnus Björkman.

Fakta:

600 000 kr 
satsas på...
...10 nya solcellsdrivna papperskorgar i Tessinparken.
...Nya perenner vid Karlavägen, Studentbacken och Danderydsplan.
...Informationsfolder om träden i Humlegården.

Så tycker vi

På Östermalm tar staden hand om skötseln och städningen av parker och grönområden på ett bra sätt:
2013
72% håller med
2012
71% håller med
2011
64% håller med