Sollentuna bibliotek anpassas efter kultur- och fritidskontorets satsningar att göra lokaler mer tillgängliga för personer med funktionshinder. Foto: Anton Kyhlbäck

Sollentuna bibliotek blir mer tillgängligt

Sollentuna bibliotek går just nu igenom en större anpassning för att bli mer tillgängligt för att fler ska kunna ta del av kulturen.

  • Publicerad 16:12, 27 nov 2019

LEDSTRÅK. Bibliotekarien Saga Schulz Rönnbacka var med och monterade det nya ledstråket. Foto: Anton Kyhlbäck

Sollentuna bibliotek blir mer tillgängligt. Under året har lokalen inventerats i ett samarbete med Funktionshinderrådet i Sollentuna och Synskadades Riksförbund. För ett par veckor sedan invigdes ledstråken i huvudbiblioteket.

Ett ledstråk hjälper synskadade att hitta i lokalen.

– Under inventeringen kom vi fram till att det finns en hel del som kunde bli bättre. Det är både förbättringar av lokalen, men även digitala satsningar. Det känns väldigt roligt, säger Anna Edquist, bibliotekschef sedan två år tillbaka i Sollentuna.

Ledstråken är dock inte den enda förändringen.

På biblioteket finns det en talbokscirkel, med ungefär 15 aktiva besökare, och populära Daisyspelare för att underlätta utlån av talböcker. En läskamera, med upplyst skärm och manuella styrknappar, är installerad för besökare som vill läsa böcker eller tidningar.

Det berättar bibliotekschefen, Anna Edquist.

– Vi väntar också på en leverans. Det är en dator med särskilda förstoringsprogram och en speciellt anpassad mus. De här sakerna är främst för att hjälpa synskadade, men även för de som har lite svag syn, säger hon.

LÄSKAMERA. En läskamera är en upplyst skärm med två enkla rattar som gör det enklare att läsa liten text. Foto: Anton Kyhlbäck

En del av ett större projekt

Anpassningen för synskadade är en del av ett större projekt.

Det berättar Anne Maddock, samordnare för funktionshinderfrågor på kultur- och fritidskontoret. Målet är att alla biblioteken, inklusive Rotebro och Edsberg, ska anpassas efter årets inventering och det nya samarbetet med Funktionshinderrådet.

Först ut är huvudbiblioteket vid Aniaraplatsen – som har cirka 1 000 besökare om dagen.

För närvarande pågår även en inventering av kommunens idrottslokaler.

– Vi har förstått att många undviker att besöka biblioteket eftersom det inte är helt anpassat. Därför har det varit akut. Det är ofta äldre, men även andra med nedsatt syn, som behöver hjälp i lokalerna, säger Anne Maddock.

Fler nyheter i Vi i Sollentuna

Så ska SL dra in ännu mer pengar på reklam

Nyheter Hela tåg och stationer kan kläs in Blågröna styret i Region Stockholm planerar att dra ännu mer stålar på reklam och fler kommersiella ytor i kollektivtrafiken.tisdag 10/12 11:41

Haverikommissionen utreder inte bussolyckan i Sjöberg

Nyheter "Vi har kriterier för när vi ska utreda eller inte" säger haveriutredaren. Haverikommissionen väljer att inte utreda bussolyckan, men konstaterar att väderförhållande och vägens utformning skapade svårigheter för förarna. Polisens utredning fortsätter.tisdag 10/12 10:10

Hembygdsföreningen får KD:s kulturpris

Nyheter "Vi är väldigt tacksamma" säger ordförande Anders Broberg Hembygdsföreningen prisades i helgen under årets julmarknad för sitt mångåriga engagemang för Sollentunas kulturhistoria.måndag 9/12 11:22
Stockholm Direkt