Solna saknar varning för farlig fisk

Sätt upp skyltar och varna för att fisken i Brunnsviken kan vara hälsofarlig. Det förslår Miljöpartiets Jaques de Maré.

  • Publicerad 07:36, 13 mar 2018

Under sommaren är det massor av folk som fiskar.

Han har lyft frågan i ett så kallat nämndinitiativ i miljö- och hälsoskyddsnämnden och anser att Solna ska följa Sollentunas exempel.

I grannkommunen finns skyltar på svenska och engelska som varnar för att fisken i Edsviken innehåller förhöjda halter av kvicksilver.

”Solna bör göra som Sollentuna och varna för att äta större mängd fisk från Brunnsviken”, skriver Jaques de Maré.

Annika Malmsten driver Kafé Sjöstugan på Brunnsvikens nordöstra sida.

– Under sommaren är det massor av folk som fiskar från bryggan nedanför kaféet. Det finns skyltar som berättar vilka olika fiskarter som finns i vattnet, men inte någon information om att fisken kan vara farlig att äta, säger hon.

Solna stad genomför i samarbete med Stockholms stad undersökningar av miljögiftsinnehållet i fisk från Brunnsviken. Resultaten har visat att kvicksilverhalten i fisken är hög i jämförelse med många andra vatten i Stockholmsregionen och även i ett nationellt perspektiv.

Enligt livsmedelsverkets rekommendationer bör kvinnor som är gravida, ammar eller planerar att skaffa barn inte äta fisk som kan innehålla kvicksilver oftare än två–tre gånger per år.

För stora mängder kvicksilver kan skada hjärnan. Den känsligaste perioden är när barnet ännu är foster då hjärnan och nervsystemet utvecklas. Kvicksilver kan även föras över till barnet genom mammans moderkaka och bröstmjölk.

Livsmedelverket rekommenderar också att man inte äter abborre, gädda, gös eller lake som man fiskat själv oftare än en gång per vecka.

Fisk från öppna havet innehåller oftast låga halter av kvicksilver och kan ätas utan risk. Undantaget är de fiskar som kan bli mycket stora, exempelvis stor hälleflundra.

Nämnden ställde sig positiv till Jaques de Marés förslag och bollade frågan vidare till tekniska förvaltningen som ansvarar för skyltningen vid Brunnsviken.

Stockholm Direkt