Falsk. Den här varningen sattes nyligen upp i Haga Norras busshållplats. Men den är inte uppsatt av kommunen. Foto: Birgitta Rytkönen/Jonas Carlsson

Solna stad dementerar varning om dålig luft

Än en gång har lappar satts upp med en varning för skadlig luft i Solna. Avsändaren utger sig falskt för att vara Solna stad.

  • Publicerad 11:45, 13 jan 2020

Det finns andra sätt att göra sin röst hörd.

Uppmärksamma Solnabor kunde i helgen hitta varningslappar där det meddelades att platsen där lappen satt hade skadlig luft och en rödlistad vägsträcka. Det uppmanades även att inte vistas på platsen mer än nödvändigt. Bland annat har en lapp hittats vid busshållplatsen Haga Norra.

Lapparna var undertecknade med Solna stad och kommunloggan.

Varningen är dock falsk och inget som staden ställer sig bakom.

– Det är svårt att veta vad det rör sig om, men någon vill utge sig för att vara Solna stad. Det här är olyckligt och onödigt. Det finns andra sätt att göra sin röst hörd, säger Rasmus Sandsten, Solna stads presschef.

Liknande lappar sattes även upp under hösten 2018 och i februari i fjol.

Falska lappar om skadlig luft tillbaka

Solna stad kommer att ta ner de lappar som satts upp. De har inte polisanmält ärendet och i nuläget kommer de inte att göra det.  

– Vi kan inte se vad det skulle vara för brott eller överträdelse, säger han.

Rasmus Sandsten har inga teorier eller spekulationer om vem eller vilka avsändaren skulle kunna vara. Han påpekar även att det som står på lapparna inte stämmer.

– Vi gör mätningar, bland annat har vi en luftmätningsstation på Råsundavägen. De preliminära resultaten där visar på att det inte överträder miljöaktivitetsnormen, säger han.

Kommunens luftmätning väntas vara klar i mars eller april och presenteras på Solna stads sajt.