MATSTRATEGI. Nataliya Hulusjö (KD), Anna Lasses (C), och Marianne Damström Gereben (L) åt lunch på Berga äldreboende. Foto: Leif Oldenburg

Solna stad satsar på matstrategi

Från upphandling ända fram till det dukade bordet. Nu ska Solna stad få en övergripande matstrategi.

  • Publicerad 06:48, 22 okt 2019

Upplägget presenterades när Anna Lasses (C), Marianne Damström Gereben (L) och Nataliya Hulusjö (KD) provade lunchupplägget på Berga vård & omsorgsboende i Bergshamra. Det blev wallenbergare och frukostkorv i pepparrotssås.

– Det handlar om hela kedjan, inte bara upphandlingen. Miljön, upplägget och serveringen är också viktiga bitar. Men självklart också god mat. Om helheten är bra blir lunchen också en trevlig stund för de äldre, sa Nataliya Hulusjö.

Kommunstyrelsen får i uppdrag att under 2020 ta fram en övergripande strategi för hur Solna ska kunna erbjuda hållbar och hälsosam mat inom hela verksamheten. Från buffén inför fullmäktigemötena till luncher i skolmatsalar, på äldreboenden och på förskolor.

– Vi börjar brett så får vi se var det landar. Men det handlar till exempel om faktorer som klimat, biologisk mångfald, djuretik och smak, sa Anna Lasses.

Klimatpåverkan

Livsmedelshanteringen beräknas stå för 25 procent av Sveriges totala klimatpåverkan. Hur maten framställs, svinnet och hur mycket som omvandlas till biogas och biogödsel har stor klimatpåverkan.

I strategiarbetet ingår även att undersöka hur staden kan underlätta för skolor, förskolor och äldreboenden att laga maten på plats.

– Vi har en ung generation som är otroligt medveten om vad som ligger på tallriken. Uppskattar man maten blir även svinnet mindre, säger Marianne Damström Gereben.

Stockholm Direkt