Solnakritik mot försenad återvinnig

Sundbybergs stad får kritik från MP-håll i Solna, för att det fortfarande saknas en ny återvinningscentral för boende på bägge sidor av kommungränsen. Men nu kan en ny returpark vara ett steg närmare.

  • Publicerad 15:22, 20 mar 2020

Nu har vi ett läge där boende i Solna och Sundbyberg ska köra till Täby eller Väsby och ur miljösynpunkt är det beklagligt

Solna och Sundbyberg har ett avtal som innebär att kommunerna delar på återvinningscentral samt vatten. Att det dröjer innan Sundbyberg stad har en ny återvinningscentral på plats, efter att den vid Kvarnkullen stängde 2019, gör alltså att även Solnabor hänvisas till Hagby i Täby eller Smedby i Upplands Väsby.

– Återvinningscentral är ett åtagande Sundbyberg har. I Solna har vi ansvar för Norrenergi, säger Bernhard Huber (MP), kommunalråd i Solna.

Han anser att grannkommunen borde haft en bättre planering då det sedan längre stått klart att tvärbanan skulle fram intill Kvarnkullen och bostadsbyggandet i Ursviks västra delar komma igång.

– Med bättre planering och prioritering borde en ÅVC varit på plats i dag, säger Bernhard Huber.

Stefan Bergström (C), är ordförande för kommunstyrelsens exploaterings- och näringslivsutskott i Sundbyberg. Han har tidigare riktat kritik mot lantmäteriets handläggning av stadens ärende om en återvinningscentral.

Men även Sundbybergs exploateringsavdelning hade lång handläggning, från att returparken i Rissne vann laga kraft i slutet av 2017 och ansökan om förrättning, att skapa eller ändra en fastighets utbredning, skickades till lantmäteriet.

– Beslutet överklagades, men det ska ändå inte dröja till sommaren 2018 innan vi ansöker om förrättning, säger Stefan Bergström.

Förutom till de hänvisade återvinningscentralerna beger sig flera Solnabor även till Bromma där de slänger sina grovsopor. En av dem är Janne Nilsson.

– Jag åker dit ungefär en gång i kvartalet. Jag bor bara tio minuter från Bromma, så för mig är det inte så långt, säger han.

Även Trupti Sevak, som bor i Skytteholm, klarar sig bra. Men det beror på att hon inte haft några grovsopor att slänga.

– Jag har inte haft så stora saker. Jag återvinner bland annat papper, plast och tidningar. Men det är svårt med elektronik, säger hon.

I måndags kom dock beskedet att lantmäteriet nu godkänt ansökan från Sundbybergs stad om att bygga en returpark.

– Lantmäteriets problem har varit en stadsgränsbestämning mellan Sundbyberg och Stockholms stad längs Ulvsundavägen. Sådant kan ta tid, trots att vi fick förtur i handläggningen, säger Emma Svensson, exploateringschef i Sundbybergs stad som förklaring till dröjsmålet.

Nu återstår alltså ett bygglov innan SÖRAB kan börja bygga den nya returparken. Redan 2018 lämnade Sundbybergs stad in en bygglovsansökan som legat vilande i väntan på lantmäteriets beslut. Den har nu bygglovshandläggaren tio veckor på sig att godkänna.

Återvinningsstationer

Sörab stängde återvinningstationen vid Kvarnkullen 21 augusti 2019 för att släppa fram arbetet med tvärbanan till Ursvik.

Sundbybergs stad sökte bygglov för en tillfällig ÅVC i Rissne. Den överklagades.

Sommaren 2018 ansökte staden om förrättning till Lantmäteriet. Staden och Sörab inväntar forfarande besked.

Sundbybergs- och Solnabor hänvisas i dag till Hagby åtvinningsstation mellan Sollentuna och Täby.

Stockholm Direkt