AVGIFT. Om Solna stad tar över avgiften från församlingen innebär det en skattsänkning. Foto: Leif Oldenburg

Solnas begravningsavgift tredubblad

Begravningsavgiften i Solna har tredubblats under 2017. Nu vill församlingen flytta över huvudmannaskapet till kommunen.

  • Publicerad 17:49, 9 jan 2018

Begravningsavgiften betalas av alla – oavsett om man är medlem i Svenska kyrkan eller inte. Under 2016 var den 8 öre per intjänad 100-lapp för Solnaborna. Avgiften fastställdes av den lokala församlingen.

Men från 2017 bestäms avgiften av regeringen – och då steg begravningsavgiften till 24 öre som en del i ett nationellt utjämningssystem. Beslutet togs av den tidigare borgerliga regeringen.

– Jag tror inte att riksdagen riktigt förstod vad man beslutade om, säger Thomas Wallin (M), kyrkorådets ordförande i Solna.

Nu har kyrkorådet skrivit ett brev till Solna stad med en begäran om att kommunen tar över huvudmannaskapet för begravningsavgiften, men att församlingen fortsätter vara utförare. Det skulle innebära att avgiften återigen fastställs lokalt och sjunker rejält.

– Rimligtvis hamnar avgiften i Solna på runt 11 öre, säger Thomas Wallin som hellre kallar begravningsavgiften för en skatt.

För en inkomst på 30 000 kronor i månaden skulle det betyda en skattesänkning på 468 kronor per år.

Beslutet att överföra avgiften från församlingen till staden tas av kommunfullmäktige som därefter vänder sig till regeringen med en begäran om ändring. Tidigast 2019 kan skattesänkningen bli verklighet.

– Redan i dag blir Solnaborna klådda på pengarna genom skatteutjämningssystem. Här har vi en möjlighet att kliva av, säger Thomas Wallin.

I dag är det bara kommunerna i Stockholm och Tranås som själva ansvarar för begravningsavgiften.
 

Stockholm Direkt