Dumpningsplats. Bilar och sopor lämnas på tomten intill Solbergaskogen. Här skulle tre bostadshus stått klara i mars, enligt avtalet mellan staden och Peab. Foto: Privat

Sopor och fulparkering istället för husbygge

Ett bostadsbygge vid Solbergaskogen ska stå färdigt i mars men har inte ens påbörjats. I stället dumpas sopor på tomten som tagits över av fulparkerade bilar.

  • Publicerad 20:00, 22 jan 2020

Staden och Peabs plan är att det ska byggas 118 bostadsrätter strax intill Solbergaskogen längs Diamantbacken och Kristallvägen. Snart fem år har gått sedan detaljplanen vann laga kraft, men av de planerade bostadshusen syns ingenting.

Bygget, som enligt stadens avtal med Peab skulle vara klart senast i mars i år, har inte ens påbörjats. Istället är tomten full av vilt parkerade bilar. Det här har fått Solbergabor att se rött.

"Marken är totalt förstörd"

Gunilla Roxby Cromvall är ordförande i den lokala hyresgästföreningen Kristallskon i Solberga och bor på Kristallvägen.

– Det är en lervälling. Marken är totalt förstörd. Byggsopor dumpas och sist vi räknade stod det 34 bilar där. Några av dem är övergivna. Det här har varit en vacker plats med ljung, lingon och blåbärsris, säger Gunilla Roxby Cromvall.

"Hugg inte ner träden"

SöderortDirekt har sökt Peab, som är fastighetsägare med ansvar för marken, men någon intervju får vi inte.

I stället svarar Peabs regionchef Daniel Detterfelt skriftligt att han är tacksam att han uppmärksammats om problemen och att åtgärder ska vidtas vid behov. Han skriver också att byggprojektet är aktivt men att det är "långa processer när man ska bygga nytt". När bygget ska starta svarar han inte på. På Peabs hemsida finns ingen information, vare sig om bygg- eller säljstart för projektet.

Möjligt att kräva vite

Enligt exploateringskontorets projektledare Vanja Westerlund förutsätter staden fortfarande att det ska byggas på platsen, men eftersom den överenskomna tidplanen spruckit kan Peab bli skyldig staden 3,2 miljoner kronor i vite.

– Men självklart är det bästa alternativet om vi kan hitta lösningar i dialog först. Vitet är ju inte huvudsaken, utan det viktiga för oss är att byggnationen kommer igång. Eftersom Peab har köpt och tillträtt marken kan staden inte ta tillbaka den. Om Peab inte kan starta bygget uppmuntrar vi dem att sälja projektet till någon annan som kan bygga, säger Vanja Westerlund.

Hon beklagar att Peab inte har skött om sin mark och anser att det är ännu ett skäl till att det är viktigt att bostadsbygget nu startar.

Gunilla Roxby Cromvall hoppas att Peab backar och tvingas återställa platsen.

– Vi vill inte att man naggar i kanten på Solbergaskogen. Dessutom anser vi att Peab borde åka på skadestånd för den här förstörelsen som accelererar hela tiden, säger hon.

118 bostäder vid Solbergaskogen

Peab ska bygga tre bostadshus med totalt 118 bostadsrätter.

Tomten ligger vid Diamantbacken och Kristallvägen nära Solbergaskogen.

Detaljplanen vann laga kraft i mars 2015.

Enligt avtalet med staden ska bygget vara avslutat senast mars 2020.

Det är oklart när Peab avser starta bygget.

Visa merVisa mindre