Patrik Forshage, gymnasie- och arbetsmarknadsdirektör. Foto: Claudio Britos/pressbild

Sovmorgon för vissa elever ska minska trängseln

Undervisningen på Huddinges gymnasieskolor ska genomföras på plats igen från och med höstterminen. Men smittrisken är fortfarande ett faktum, och schemat kan därför se lite annorlunda ut.

  • Publicerad 19:03, 4 aug 2020

Tiotusentals elever börjar snart åka kollektivtrafik mitt i rusningen.

Till hösten är tanken att Huddinges gymnasieskolor återgår till en mer normal verksamhet. Men att planera en skolstart under en pågående pandemi har inneburit vissa orosmoment, enligt Patrik Forshage, gymnasie- och arbetsmarknadsdirektör i Huddinge kommun.

– Risken för smittspridning är en stor utmaning inför hösten, och vi har tio-
tusentals elever som ska börja resa med kollektivtrafik mitt i rusningen snart, säger han.

– Det är väldigt många som pendlar till och från kommunen. Ungefär 60 procent av gymnasieeleverna som bor i Huddinge går gymnasiet utanför kommunens gränser, och på samma sätt har vi också många som pendlar hit från Botkyrka, Haninge och Södertälje.

Störst påverkan på kollektivtrafiken väntas det bli i morgonrusningen, och för att undvika onödig trängsel har Stockholms stad, Länsstyrelsen, Storsthlm och trafikförvaltningen i Region Stockholm gått ihop i en satsning för att uppmana kommuner att justera skolornas starttider.

Schemat läggs om

Huddinge kommun har beslutat att delta i satsningen och den första lektionen kommer därför att äga rum vid olika tidpunkter för olika klasser. Exakt hur schemaläggningen hanteras kan
variera skolorna emellan.

– Det går inte att helt enkelt skjuta på schemat för då hamnar eleverna i rusningstid på eftermiddagen istället, säger Patrik Forshage.

– Men det vi fått höra från de som jobbar med smittskydd i Stockholm är att även 20 minuters senareläggning vid knutpunkterna hjälper. Så det blir troligtvis 20 minuter till en timme senare än vanligt som lektionerna kommer att börja.

Fler kvadratmeter per elev

Förutom att minska trängseln i kollektivtrafiken är tanken också att glesa ut i klassrummen på det här sättet.

För att ta igen förlorade morgontimmar och skapa ytterligare flexibilitet i starttiderna kommer också delar av undervisningen fortsatt att bedrivas på distans, enligt Patrik Forshage.

– Vi kommer att arbeta med distansundervisning någon del av dagen eller någon del av veckan och på så sätt ska eleverna få undervisningen de ska ha.

Regional satsning för att minska smittrisken

Huddinge kommun deltar tillsammans med Stockholms stad, Länsstyrelsen/Samverkan
Stockholmsregionen, Storsthlm och trafik-förvaltningen i Region Stockholm i en regional inriktning för att minska trängsel och därmed smittrisken i kollektivtrafiken.

Initiativet fokuserar på gymnasieskolorna, som omfattar omkring 80 000 elever i Stockholms län.