Här, på gräsplätten mitt emot Spånga centrum, bredvid församlingshemmet, vill stadsdelen bygga en ny lekpark, som även ska vara anpassad för barn med funktionsvariationer. Foto: Stella Papapanagiotou

Spånga ska bli tryggare – med lekpark

Stadsdelen ansöker nu om 2 miljoner kronor ur Stockholms stads trygghetsfond. Planen är att bygga en lekpark vid Spånga centrum – som unga från området själva ska få vara med och utforma.

  • Publicerad 16:27, 19 sep 2018

Vi tycker att det är jättekul att kunna ta vara på goda idéer från unga i stadsdelen

Att många känner sig otrygga runt Spånga centrum och Värsta allé har framkommit i flera mätningar de senaste åren. Nu vill stadsdelen göra något för att skapa mer liv i området.

Därför ansöker man om 2 miljoner kronor från den pott som kommunstyrelsen har avsatt för trygghetssatsningar. Pengarna ska gå till investeringar i fysiska åtgärder i utemiljön och det stadsdelen vill bygga är: en lekpark.

Platsen man tänker sig är gräsytan i Värsta allé, mitt emot Spånga centrum, intill församlingshemmet. Planen är en mötesplats som lockar barn, unga och familjer, både från Spånga och resten av staden. Genom att redan i planeringen anpassa utbudet för barn med funktionsvariationer vill man göra parken till ett utflyktsmål.

Spångaelever bakom idén

Idén på en lekpark just där kommer från början från elever på Spånga grundskola, som ligger alldeles i närheten, som i våras gjorde ett projektarbete om hur tryggheten kan förbättras i och runt Spånga centrum.

– Vi tycker att det är jättekul att kunna ta vara på goda idéer från unga i stadsdelen, säger Sus Andersson (MP), ordförande i Spånga-Tensta stadsdelsnämnd.

Och enligt projektplanen är tanken att fortsätta involvera Spånga grundskolas elever, genom att låta dem komma med förslag på hur lekparken kan utformas. Även traditionella medborgardialoger nämns.

– Ett problem när man vill göra något i Spånga centrum är att det är flera olika parter som råder över marken. Men den här ytan är stadsdelens egna ansvar, så den här idén kan vi genomföra, säger Sus Andersson.

Tryggheten är som bekant en viktig fråga för Spångaborna, varför just en lekpark?

– Förhoppningen är att fler ska känna att det här är en trygg och trevlig plats, både unga och gamla. Det pågår även andra trygghetssatsningar på till exempel belysning, som görs av trafikkontoret. Pengarna kommer från olika kassor men det viktiga är ju helhetsresultatet, säger Sus Andersson.

Ansökan tas upp på stadsdelsnämndens sammanträde imorgon, torsdag.

Trygghetspengarna

Staden satsar 200 miljoner på en så kallad trygghetsfond. Stadsdelarna kan själva ansöka om pengarna från fonden, som ska gå till investeringar i stadsmiljön för ökad trygghet.

Stockholm Direkt