Tester. Spår av coronaviruset har hittats i Bromma reningsverk. Foto: Anna Rönnqvist

Spår av corona i Stockholms avloppsvatten

Flera tester av Stockholmarnas avloppsvatten visar att det finns spår av coronavirus. Högst koncentration hittades i Bromma reningsverk som tar hand om avloppsvattnet från nordvästra Stockholm.

  • Publicerad 10:27, 5 maj 2020

En analys från KTH visar att det finns tydliga spår av coronaviruset i Stockholms avloppsvatten, detta enligt Dagens Nyheter.

Fyra prover har tagits vid två tillfällen i Bromma reningsverk i Åkeshov och Henriksdals reningsverk under april. Den högsta koncentrationen fanns vid Bromma. Här renas avloppsvatten från tunnlar i Järva, Riksby och Hässelby, innan de energiutvinns i Solna för att slutligen släppas ut i Saltsjön.

Analyserna ska nu jämföras med andra länders data, för att på så sätt kunna se hur hög virushalten är.

– Redan i veckan kommer proverna från norra Italien, där vi förväntar oss en högre virushalt. Det viktiga nu är att optimera metoden för att kunna utveckla ett tidigt varningssystem, säger Zeynep Cetecioglu Gurol, som leder projektet, till Dagens Nyheter.

Ta reda på hur många som smittats

Nu ska forskarna ta reda på hur många i befolkningen som har viruset, genom att jämföra med regionens statistik och Folkhälsomyndighetens modeller. Planen är att utveckla en analysmetod som kan förutspå virusets andra våg redan till hösten.

Även Stockholm vatten och avfall ska ta prover på både avloppsvattnet och slam i Bromma och Henriksdal. Detta eftersom slammet sprids på åkrar.

Dock säger forskarna att varken avloppsvatten eller dricksvatten är kända smittovägar för viruset.

– Det faktum att man hittar spår av viruset i avloppsvattnet betyder inte att vattnet är smittsamt. Avloppsvatten har vi hittills inga kända fall av smittspridning från. Dricksvattnet hämtas från naturligt vatten och viruset överlever inte reningsverken, säger David Nilsson, föreståndare på KTH Vattencentrum, till Dagens Nyheter.