Sparsamma. Ingvar Smedlund (M) och Ulrika Ornbrant (C). Foto: Erik Hjärtberg

Sparförslag kan slå mot unga och pensionärer

Enköpings kommun föreslås genomföra nedskärningar på mellan 75 och 100 miljoner årligen. Besparingar på ungdomar och äldre finns bland förslagen.

  • Publicerad 10:00, 29 jan 2019

Inför budgeten 2020 föreslås Enköpings kommun genomföra besparingar. Dessa besparingar kan innebära att kommunen kommer att minska sina kostnader med mellan 75 och 100 miljoner per år.

– Våra beräkningar är baserade på att verksamheterna bedrivs i samma omfattning som i dag. De åtgärder som behöver genomföras är de som ger långsiktiga kostnadsminskningar, säger Paula Hautala, ekonomichef i Enköpings kommun.

Kommunens tjänstemän har fått i uppdrag att ta fram förslag på hur de olika verksamheterna ska kunna spara pengar.

Många av sparförslagen berör pensionärerna i kommunen. En verksamhet som föreslås få mindre pengar är träffpunkterna för äldre. Det kan innebära att volontärer får en större del i verksamheten eller att vissa delar helt tas bort, seniorgymmen ses som en möjlig besparing.

Boende kan läggas ner

För att minska antalet tomma platser på äldreboendena kan något av boendena eventuellt läggas ner. Hemtjänstens tillsyn under nattetid ska också i högre grad göras på distans med hjälp av kameror i stället för att personalen är på plats i hemmen. Inom färdtjänsten föreslås medresenärer, exempelvis en anhörig som inte är berättigad till färdtjänst, att få betala en avgift på 40 kronor för varje resa som vederbörande följer med på.

Kommunens äldreombudsman föreslås också avvecklas.

När det gäller utbildningsförvaltningen föreslås en av kommunens två öppna förskolor, samt familjedaghemmet i Torstuna läggas ner. Skolskjutsarna föreslås minska antalet turer så att barnen får stanna kvar längre i skolan på eftermiddagarna.

Ungdomens hus i centrala i Enköping föreslås läggas ner. Ungdomarna ska i stället hänvisas till kommunens fritidsgårdar.

Man understryker att allting än så länge bara är förslag. Beslut om budget och verksamhetsplan kommer att tas av politikerna i kommunfullmäktige den 11 juni.

– Vi har ett minoritetsstyre och måste hitta en samsyn, säger Ingvar Smedlund (M).