SPRUTUTBYTE. Landstinget vill att det ska bli fler platser för sprututbyte. Foto: Per Brandt

Sprututbytet i Stockholm ska utökas med klinik och buss

En mobil klinik för sprututbyte som rullar fritt över kommungränserna i länet. Det är ett av förslagen som kan bli verklighet när landstinget utökar verksamheten för att lätta på trycket i Stadshagen.

  • Publicerad 14:24, 11 feb 2016

En majoritet i hälso- och sjukvårdsnämnden i Stockholms läns landsting har godkänt en statlig remiss om att införa sprututbyte i hela landet. Man har samtidigt sagt ja till att sänka åldersgränsen för att delta i ett sprututbytesprogram från 20 till 18 år samt att det kommunala vetot ska avskaffas. Det mesta pekar nu också på att det sprututbytesprogram som pågår på försök vid Sankt Görans sjukhus i Stadshagen ska permanentas och även utökas med ytterligare en klinik i länet.

LÄS MER:"Stadens sa ja till att förlänga sprututbytet i Stadshagen"

– Våra erfarenheter är att många behöver det här. Därför måste vi se till att börja med att permanenta verksamheten vid Sankt Göran men också utöka verksamheten på andra håll, säger hälso- och sjukvårdslandstingsrådet Anna Starbrink (L).

Trycket på kliniken i Stadshgen uppges ha varit stort och boende ska bland annat ha upplevt den ökade besökstrafiken i området som kännbar. Att öppna upp ytterligare kliniker skulle därmed minska pressen i Stadshagen, anser man.

Förvaltningen har nu fått i uppdrag att utreda hur en utökning av verksamheten skulle kunna utformas. Enligt förslagen handlar det om en klinik i antingen södra Stockholm eller en mobil verksamhet som ska kunna röra sig fritt över kommungränserna.

– Det är ingenting som har tagit form ännu. Men ur mitt perspektiv kan det här ske på flera sätt och ett är att ha en ambulerande och uppsökande verksamhet som åker dit där det behövs oavsett var i länet, säger Anna Starbrink.

Moderaterna är emot ett sprututbytesprogram men en majoritet i landstinget har ändå ställt sig bakom förslaget.