S:t Görans nya förlossning dröjer

Region Stockholm planerar flera åtgärder för att minska det ekonomiska tappet under coronakrisen.

  • Publicerad 12:15, 8 jun 2020

1,7 miljarder i överskott förra året och i år skulle summan sluta på plus 311 miljoner kronor enligt Region Stockholms budget. Men sedan kom coronakrisen vilket även slår hårt mot regionens ekonomi, enligt det blågröna styret.

Just nu är prognosen att Region Stockholm kommer gå drygt 3,3 miljarder back i år, men den styrande majoriteten flaggar för att coronakrisen kommer att påverka ekonomin under många år framöver.

Klart: Fältsjukhuset i Älvsjö avvecklas

Nu presenterar de därför en rad åtgärder för att både klara av att hantera pandemin i fortsättningen och mildra de ekonomiska konsekvenserna.

Bland annat föreslås öppningen av den nya förlossningskliniken på S:t Görans, som flyttats fram flera gånger tidigare, skjutas upp på nytt. Enligt majoriteten finns det kapacitet inom förlossningsvården som "möter behoven för de kommande åren".

Klart: Då ska S:t Görans nya förlossning öppna

Dessutom kräver blågröna styret att staten, förutom de besked på 2,5 miljarder i stöd som presenterats hittills, att den nya skatteutjämningen skjuts upp. Enligt de blågröna motsvarar coronakrisens merkostnader och intäktstapp 6,7 miljarder kronor.

– Vi behöver nu också göra än tydligare prioriteringar i investeringar och verksamhet och vidtar nu en rad åtgärder för att ta tillvara de lärdomar vi gjort under våren som kan minska administration, effektivisera processer och sänka kostnader, för att säkra att stockholmarna även framöver ska kunna ha en god och tillgänglig vård och kollektivtrafik, säger finansregionrådet Irene Svenonius (M) i ett uttalande.

FLYTTAS FRAM. Öppningen av S:t Görans nya förlossningsklinik föreslås flyttas fram igen. Foto: Vilhelm Stokstad

Några åtgärder som planeras

Region Stockholms vårdgivare i egen regi ska tillsvidare lagerhålla kritisk skyddsutrustning motsvarande minst en veckas normalförbrukning.

MediCarrier AB ska tillsvidare lagerhålla kritisk skyddsutrustning motsvarande minst tre månaders normalförbrukning i RegionStockholm.

Nämnder och bolag ska ta fram förslag för effektiviseringar inom administration och arbetssätt.

Öppningen av nya förlossningsenheten på S:t Görans sjukhus flyttas fram.

Regionstyrelsen uppdras att hemställa hos riksdagen att genomförandet av ändringarna i skatteutjämningen skjuts upp. 

Regionstyrelsen ska ta fram förslag på kostnadssänkande åtgärder för hela Region Stockholms samlade administration.

Visa merVisa mindre