Görs om. Planen att bygga 560 lägenheter mellan Axelsbergs centrum och Mälarhöjden ses över. Foto: illustration: Jägnefält Milton

Staden bantar stora byggplanen för Axelsberg

Många boende i Axelsberg har protesterat mot planen att bygga 18 nya punkthus med 560 bostäder vid Selmedalsvägen. Nu ska staden banta projektet.

  • Publicerad 10:40, 12 nov 2019

I våras skickade staden ut sitt förslag att bygga sex nya bostadskvarter på båda sidor av Selmedalsvägen, mellan Axelsbergs centrum och Mälarhöjden, på samråd.

Nu lossnar stora byggplanen för Axelsberg

Och många ville tycka till om planen, som innebär att det byggs 18 nya hus med 470 bostadsrätter och 90 hyresrätter. Hela 138 synpunkter, de flesta negativa, skickades in till staden.

Färre bostäder, fler gröna stråk

Nu har staden sammanställt alla synpunkter och slår fast att det finns en uppenbar intressekonflikt mellan att bevara grönområden som uppskattas av boende i området och att bygga många nya bostäder nära kollektivtrafik.

Det finns också en intressekonflikt mellan att bygga nytt och önskan att bevara en förskoletomt med naturmiljö.

Stadsbyggnadskontoret landar därför i bedömningen att hela projektet nu måste ses över och anpassas till stadsbilden, skalan och grönskan som finns i Axelsberg idag.

De nya kvarterens storlek, höjd, fotavtryck och arkitektur ska studeras vidare. Intrång i naturmark ska ses över och hela planområdet ska få fler gröna ytor och stråk.

När planen har gjorts om ska den ut på granskning. Staden räknar med att den blir av under senare delen av 2020. Håller tidplanen kan planen klubbas i början av 2021.