Byggs ut. Högalidsskolan får en ny permanent byggnad på cirka 800 kvadratmeter. Till vänster syns elever vi mötte i april 2018. Foto: Maja Brand/Jesper Frisk

Staden bygger ut skola på Södermalm

En gammal träkåk på Högalidsskolans skolgård ska rivas och ge plats åt en ny, större byggnad för elever med särskilda behov. "Viktigt att de inte separeras för mycket från andra elever", säger stadsbyggnadsborgarråd Joakim Larsson (M).

  • Publicerad 19:30, 7 okt 2019

Det är Högalidsskolan vid Folkskolegatan som kommer att få en ny byggnad på skolgården via stadens fastighetsbolag Sisab.

På platsen finns idag ett två våningar högt trähus från 70-talet som står tomt sedan en tid tillbaka. Den ska rivas, för att istället ge plats åt en ny, något större byggnad – ämnad för Högaildsskolans CSI-verksamhet årskurs 1-6.

CSI-verksamheten är till för elever med särskilda behov, och bedrivs idag på Reimersholme. En verksamhet som kammade hem Hornstullspriset 2019. Den nya byggnaden planeras få tre våningar och en något utökad volym på bredden mot muren och gatan,
vilket kräver en planändring då marken i gällande plan inte får bebyggas.

Stadsbyggnadsborgarråd Joakim Larsson (M) menar att den nya byggnaden är nödvändig.

– Det är viktigt att de här eleverna får ändamålsenliga lokaler, knutna till huvudskolan så att de inte separeras för mycket från andra elever. Eftersom huvudskolan i dagsläget är full behövs en ny permanent byggnad.

Det är träbyggnaden närmast gatan som ska rivas till förmån för en större byggnad. Foto: Stockholms stad

De är vinnarna av Hornstullspriset 2019

Elevernas behov ställer särskilda krav på anpassning av lokalerna, så som möjligheten till flera smårum då exempelvis elever med autismspektrumdiagnoser är särskilt känsliga för stimuli. Utemiljön ska också få sig ett lyft och tillgänglighetsanpassas.

Utformningen av den nya byggnaden kommer att studeras under planprocessen så att den passar in i den i övrigt kulturklassade miljön. Med nuvarande tidplan uppskattas byggnaden kunna fyllas av elever till höstterminen 2023.

Allt som allt beräknas bygget gå loss på 53 miljoner kronor.

Prisbelönt verksamhet

CSI-grupper står för "centrala grupper för särskild inriktning" och är till för barn med mycket stora behov av stöd i sin undervisning. Idag finns tio sådana grupper inom Stockholms stad.

Hornstullspriset delas ut av Hornstulls Centrum och ska gå till någon som på något sätt gör Hornstull till en bättre plats. Förutom äran kammar man också hem 20 000 kronor.

År 2019 kammade Högalidsskolans CSI-verksamhet hem priset med motiveringen: "Med helhjärtat intresse och brinnande engagemang har personalen möjliggjort en fungerande vardag för både barn och föräldrar. Gruppen gör därmed en insats som både är direktverkande och ger ringar på vattnet långt fram i tiden".