Kommer att byggas. Innovationen, till höger, har ett bygglov som vann laga kraft i somras. Foto: OMA/Oscar Properties

Staden: Därför kan Norra tornen i princip inte stoppas

Det högsta av de två Norra tornen i Hagastaden har åter överklagats av Luftfartsverket. Men enligt staden kan i princip inget stoppa den 120 meter höga byggnaden.

  • Publicerad 16:58, 30 jan 2017

Bygge som är igång. Bygglov som överklagas. Turerna kring Norra tornen fortsätter. Men bara på skrivbordet, för tornen kommer med största sannolikhet att byggas menar stadsbyggnadskontoret som också tröttnat på alla frågor om tornens framtid.

Här är bakgrunden: Det första bygglovet för det högsta av tornen, det 120 meter höga Innovationen, godkändes men överklagades av privatpersoner och Luftfartsverket (LFV) ändå upp till mark- och miljödomstolen. Domstolen upphävde bygglovet då det var planstridigt och inte hade kungjorts och grannehörts, det vill säga att grannar eller andra sakägare som berörs informeras och får möjlighet att yttra sig.

Det som stred mot detaljplanen var i stort sett ett teknikutrymme, några räcken och en kran på taket – som gjorde byggnaden snäppet för hög.

LÄS ÄVEN Minimiss hotar fördröja Norra tornen – domstol skickar tillbaka allt

Stadsbyggnadskontoret fick snart en ny reviderad och planenlig bygglovsansökan som godkändes och vann laga kraft i somras.

– Det var en mycket liten avvikelse mellan, i princip är tornet detsamma, säger Eva Båvendal, bygglovshandläggare på stadsbyggnadskontoret.

Trots att det senare bygglovet vunnit laga kraft fortsatte processen med den tidigare, planstridiga, bygglovsansökan efter önskan från byggherren.

Stadsbyggnadskontoret godkände även "den gamla" ansökan som nu hade gått rätt till. Och det är det här beslutet som LFV passar på att överklaga.

LÄS ÄVEN Aleksander Wolodarski: "Mina torn var betydligt resligare"

Alltså så finns det två bygglovsärenden, varav det ena redan vunnit laga kraft och det är därför Oscar Properties har börjat att bygga, vilket i princip innebär att det inte går att överklaga.

Så för att säga allt med en mening: Det som nu hänger löst är ett teknikutrymme, de där räckena och en kran på taket.

– Det är aldrig totalt säkert men man kan säga att det här tornet kommer med stor sannolikhet att byggas, säger Eva Båvendal.

LÄS ÄVEN Kolla! Nu byggs Norra tornen – trots att byggnaderna har överklagats

Hej!

Vad tycker du om det du just läst? Bidra gärna med tankar och synpunkter.

Håll dig till saken. Håll god ton. Du ansvarar själv för att ditt inlägg inte bryter mot svensk lag.

Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller i våra kommentarsfält.