Mark. Vintern 2017 genomförde staden en första geoteknisk undersökning på marken. Sedan dess har flera markundersökningar gjorts. Foto: Ylva Bergman

Staden: Det går att bygga modulhus i Beckomberga

Marken där det planeras modulhus i Beckomberga är omtvistad. Boende i området menar att den är förorenad, men enligt byggherren visar undersökningar att föroreningarna inte utgör någon hälsorisk.

  • Publicerad 11:57, 1 jul 2019

De som överklagat beslutet om att bygga tillfälliga bostäder i Beckomberga, Spångavägen/Kopparbacken, till mark- och miljödomstolen hänvisar till en miljöteknisk undersökning som gjordes våren 2017. Den visade att det fanns förhöjda halter av kolväten och en stark petroleumlukt, troligtvis från den bensinstation som fanns där förut. Även arsenik, vanadin och krom har hittats i marken.

Men enligt byggherren Stockholmshem ska ingen pålning, marksanering eller sprängning genomföras, utan endast begränsade schaktarbeten.

Vid en ytterligare markundersökning, som gjordes i maj 2017, kunde miljöförvaltningen konstatera att kromet, vanadinet och petroleumet inte utgör några hälsorisker.

Gällande arseniken föreslår de att en åtskiljande fiberduk och fyllnadsmassor anläggs, något som Stockholmshem kommer att göra.

LÄS ÄVEN: Nu förbereds bygget av modulhus i Beckomberga

Nya prover

Så sent som för två veckor sedan gjorde exploateringskontoret även en extra provtagning av marken. Proverna har nu skickats på analys, och en rapport väntas komma i slutet av augusti.

Enligt Anna Mölgård, stadens samordnare för bostäder för nyanlända, är inte marken i Beckomberga ovanligt svår att bygga på.

– Alla platser har sina utmaningar, antingen finns det för mycket berg eller för lite. Vi gör markundersökningar just för att kunna förbereda hur och vad man behöver göra. Man får titta på vad som finns där, men kunde man bygga hela Hammarby sjöstad kan man bygga överallt, säger Anna Mölgård.

Nu fortsätter Stockholmshem arbetet med att förbereda markarbeten, grundläggning och slutligen upphandling av själva byggnaderna.

Planen är att dra igång bygget under första kvartalet 2020.

LÄS ÄVEN: Trots byggförbud – därför står det maskiner på modulhustomten i Beckomberga