Vision. Gångtunneln under Ulvsundavägen ska byggas för att underlätta för boende i Annedal och Mariehäll att ta sig till den nya tvärbanestationen Solvalla. Foto: Stockholms stad

Staden får 35 miljoner för tunnel under Ulvsundavägen

Stockholms stad får 35 miljoner i bidrag av Trafikverket för att bygga den nya gång- och cykeltunneln mellan Annedal och Solvalla.

  • Publicerad 16:09, 18 jun 2020

Region Stockholm, Stockholms stad och Sundbybergs stad får 384 miljoner kronor via ett stadsmiljöavtal från Trafikverket. Dock hade man ansökt om mer pengar, närmare bestämt 1,3 miljarder. Men Trafikverket går inte in med mer än 50 procent, kommunen eller regionen ska själv stå för minst hälften av kostnaderna.

LÄS ÄVEN: Miljonbidrag går till tvärbanans Kistagren

Kristoffer Tamsons (M), trafikregionråd, menar att det är bra att Trafikverket skjuter till pengar för att kunna bygga ut tvärbanan, även om man fick mindre pengar än man ansökt om.

– Det här är ett kvitto på att staten ser behovet och vill ta ansvar med oss så att stadsutvecklingen i den här delen av Stockholm fortsätter, säger han.

 Av de 384 miljonerna får Stockholms stad 35 miljoner kronor för att bygga den gångtunnel som planeras under Ulvsundavägen för att koppla samman Annedal och Solvalla.

LÄS ÄVEN: Ett steg närmare gångtunnel under Ulvsundavägen

Kräver motprestationer

Men för att få bidraget kräver Trafikverket att det levereras motprestationer som ska leda till antingen en ökad andel hållbara transporter eller ökat bostadsbyggande.

För Stockholms stads del innebär det att man genomför åtgärder på elva platser längs Spångavägens pendlingscykelnät samt bygger 2000 cykelparkeringar på olika allmänna platser.

– Vi ska visa att vi inte bara får pengar utan dessutom gör andra saker, och gång- och cykeltunneln vid Solvallaområdet hänger ihop med cykelprojektet ut mot Spånga, säger Daniel Helldén, (MP), trafikborgarråd.

Natt. Så här är stråket tänkt att se ut genom koloniområdet och tunneln nattetid Foto: Stockholms stad

Om bidraget

Stadsmiljöavtalet innebär att Trafikverket medfinansierar åtgärder som ska bidra till bland annat hållbara transporter genom kollektiv- eller cykeltrafik.

Av de 384 miljoner som Stockholm fick går 310 miljoner till utbyggnaden av tvärbanans Kistagren.

De övriga pengarna går till gång- och cykeltunneln mellan Annedal och Solvalla, samt en gång- och cykelbro över Enköpingsvägen (Sundbybergs stad).

Visa merVisa mindre