Fredhällsparken. Här ska det byggas en fotbollsplan. Foto: Per Brandt

Staden får bakläxa om kritiserade fotbollsplanen

Länsstyrelsen kräver en rad åtgärder för att inte stoppa den omtvistade fotbollsplanen i Fredhällsparken.

  • Publicerad 14:23, 21 jul 2017

Fotbollsplanen i Fredhällsparken, som ska byggas för att ersätta planen som försvinner då det ska byggas 1900 bostäder i Stadshagen, har varit omtvistad sedan dag ett. Nu har detaljplanen varit ute på samråd och allmänhetens gensvar har varit stort - cirka 200 synpunkter har skickats in till stadsbyggnadskontoret.

Nya fotbollsplanen i Fredhällsparken blir dubbelt så dyr

Nu har även en tung myndighet sagt sitt. Länsstyrelsen är inte helt positiv till detaljplanen, utan kräver åtgärder för att inte stoppa planen. Det handlar om att säkerställa att miljöpåverkan av vatten och luft inte blir för stor. Vad gäller de föroreningar som nämns så syftar man på de små plastkulor som utgör en del av ett konstgräs.

"Det finns risk att miljökvalitetsnormer för vatten och luft enligt 5 kap. miljöbalken inte kan följas. Kommunen behöver visa att dagvattenhanteringen i planen inte leder till utsläpp av föroreningar som kan försvåra möjligheten att klara miljökvalitetsnormerna för vatten. Vidare behöver kommunen redovisa förhållandena i området för luftkvalitet och ta ställning till om området är hälsomässigt lämpligt för vistelse", skriver länsstyrelsen i ett yttrande.

Skönhetsrådet: Nej till fotbollsplan i Fredhällsparken

Kan staden inte redovisa att dessa punkter åtgärdats vid antagandet i kommunfullmäktige så kan länsstyrelsen ta upp planen för ytterligare prövning – och eventuellt riva upp den helt.

Planen förväntas tas upp för beslut i kommunfullmäktige i början av 2018.

Fotbollsplanen blir rekorddyr – träd måste flyttas med tyska supermaskiner

Om kommentarer på denna sajt

Hej! Vad tycker du om det du just läst? Bidra gärna med tankar och synpunkter men tänk på att det bästa sättet att hitta läsare är att hålla sig kort och koncis, med en god ton. Glöm inte att dela alla artiklar du kommenterat – för ännu mer debatt! Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller i våra kommentarsfält.

Comments powered by Disqus.