Här planeras den nya dubbelhallen att byggas, med hallarna på varandra och intilliggande omklädningsrum, men nu tvekar majoriteten om förslaget. Foto: Per Brandt/Stockholms stad

Staden går vidare med dubbelhallen i Konradsbergsparken

Nu har stadsbyggnadsnämnden gett klartecken att dra igång planarbetet för en ny dubbelhall i Konradsbergsparken.

  • Publicerad 07:44, 31 jan 2020

En av planerna för att råda bot på idrottshallbristen på Kungsholmen har varit en ny dubbelhall i Konradsbergsparken. Det är stadens skolfastighetsbolag, SISAB, som ska bygga hallen som är tänkt för skolor på dagtid, både för de på Konradsberg men även till exempel Anna Whitlocks gymnasium, och uthyrning kvällstid.

Staden tvekar om ny dubbelhall på Kungsholmen

På grund av att platsen ligger i ett område som ingår i parkstråket mellan Norr Mälarstrand och Fredhällsparken, riskerade hallarna att krympas eller läggas på is för ett drygt år sedan.

Men nyligen ville stadsbyggnadskontoret ändå gå vidare och starta detaljplanearbetet. I sitt utlåtande skrev de bland annat att "konsekvenser på värdefulla biotoper, rekreationsytor samt ekologiska spridningssamband ska utredas vidare i arbetet", men också att en ny byggnad kan tillföra området något.

"Det finns flera viktiga aspekter att ta hänsyn till i ett kommande planarbete men med rätt angreppssätt kan en ny idrottshall bidra till att skapa en ny mötesplats och ökad trygghet i området", skriver stadsbyggnadskontoret bland annat.

Politikerna i stadsbyggnadsnämnden tvekade dock och bordlade ärendet innan jul och hänvisade till att det är ett komplicerat ärende med tanke på platsen.

Men igår gav man klartecken att dra igång planarbetet för den nya hallen.

– Det råder stor brist på idrottshallar på Kungsholmen och det är därför positivt att planarbetet för en ny idrottshall i Konradsbergsparken kommer igång. Vi kommer att följa arbetet för att se till att hallen håller hög kvalitet som passar in i omgivningen, säger Joakim Larsson (M), stadsbyggnadsborgarråd, i en kommentar.

Sedan tidigare är det beslutat att staden ska bygga en ny dubbelhall vid Kristinebergshöjden, intill Essingeleden.

Platsen för den tilltänkta hallen, mellan campusområdet i Konradsberg och gång- och cykelbanan längs Drottningholmsvägen. "Det är av stor vikt att fasaden mot norr till viss del är transparent och öppen för att öka tryggheten längs med gång- och cykelstråket i Konradsbergsparken" skriver stadsbyggnadskontoret. Foto: Thomas Jansson

Nya dubbelhallen

Två mindre hallar ovanpå varandra med yttermåtten 34x20 meter (spelmått 28x15 meter)

Intilliggande omklädningsrum och andra ytor på cirka 2700 kvadratmeter.

Idrottshallen är främst avsedd för elever från Konradsbergsskolan. Den kan även komma att nyttjas av elever från Thorildsplans gymnasium och Anna Whitlocks gymnasium. På kvällstid är tanken att hallarna ska vara tillgängliga för föreningslivet.

Källa: Stadsbyggnadskontoret

Visa merVisa mindre