Projekt. Så var skyskrapan i Norra Djurgårdsstaden tänkt att se ut. Foto: Oscar Properties

Staden häver avtalet med Oscar Properties

Stockholms stad har beslutat att häva avtalet med Oscar Properties gällande marken för Gasklockan.

  • Publicerad 09:53, 29 nov 2019

Beskedet kom nu på fredagsmorgonen efter att hårt ekonomiskt pressade Oscar Properties tidigare inte betalat in köpeskillingen på nästan 600 miljoner kronor, (591 779 428 enligt staden) för marken. Det skulle ha betalats 31 oktober. Bolaget hävdade att saneringen inte håller måttet, något staden bestred.

Stadens ultimatum till Oscar Properties

Enligt pressmeddelandet från staden hävs avtalet med omedelbar verkan och försäljning av tomten för före detta Gasklocka 3 och 4 kommer inte ske till Oscar Properties.

"Stockholms stad har vid flera tillfällen uppmanat Oscar Properties att fullgöra sina förpliktelser, trots det har inte tillträde skett och betalning har inte inkommit.", skriver staden bland annat.

Planen är fortfarande att byggrätten, på ett cirka 90 meter högt hus med 300 bostäder, ska bli av skriver staden vidare.

"Staden avser att genomföra exploateringen i samverkan med annan byggaktör som senare kommer att utses.", skriver staden i pressmeddelandet.

Oscar Properties replikerar med att de nu kommer vidta rättsliga åtgärder. I ett pressmeddelande skriver bolaget att staden är införstådd med att det återstår miljöåtgärder på fastigheten som medför att affären inte kan slutföras.

"Oscar Properties har med alla medel försökt komma till en konstruktiv dialog med staden men konstaterar att bolaget nu istället får ägna tid åt de rättsliga åtgärder som behöver vidtas gentemot staden på grund av den skada som Oscar Properties drabbas av i och med detta", skriver bolaget i pressmeddelandet.

Oscar Properties betalar inte för Gasklockan

Staffan Lorentz på exploateringskontoret är projektchef för Norra Djurgårdsstaden och säger till StockholmDirekt att staden hoppats att Oscar Properties skulle tillträda marken som planerat men att de nu ska försöka hitta en annan aktör som vill ta sig an det storslagna projektet.

– Detaljplanerna är inte styrda mot någon specifik byggherre och vi vet att det är många som är intresserade av att bygga i Norra Djurgårdsstaden, säger han.

Detaljplanerna reglerar byggnadens innehåll så det kommer bli bostäder i Gasklockan, precis som planerat. Däremot återstår det att se om det blir hyres- eller bostadsrätter. Och framför allt vem som bygger. Enligt Staffan Lorentz har staden inte varit i kontakt med någon ny aktör i dagläget och de har inte heller tittat på formerna för hur det ska gå till, om det blir genom markanvisningstävling eller på annat sätt.

– Det finns en ständig kö av byggherrar som vill ta sig an byggprojekt i Stockholm, säger Staffan Lorentz.

Då kan Gasklockan i Hjorthagen börja byggas