GODKÄNT. Staden är nöjd med cykellösningen längs Kungsholms strand. Foto: Johann Bernövall

Staden nöjd med kritiserad cykellösning

Billigare än väntat och bra. Trafikkontoret ger tummen upp för den holländska cykellösningen på Kungsholmen.

  • Publicerad 15:01, 9 nov 2018

Det är längs Kungsholms strand som den omdebatterade lösningen med ett delat körfält för motorfordon och målade cykelfält för cyklister på båda sidor har funnits sedan förra hösten. Nu har trafikkontoret slutredovisat insatsen och målet, "att förbättra möjligheten att cykla på Kungsholms strand", har uppnåtts, skriver tjänstemännen.

Expert sågar ny "holländsk" cykelbana

Framförallt har trafikkontoret gjort en konfliktstudie av den nya cykelpassagen i höjd med S:t Eriksbron och man är nöjd med resultatet. Passagen har även kompletterats med nya skyltning nu i höst.

LADDA NER VÅR APP Iphone eller Android

"Under studien registrerades inga allvarliga konflikter eller annat olämpligt beteende mellan trafikanterna som ger anledning att anta att utformningen av överfarten är riskfylld ur ett trafiksäkerhetsperspektiv", skriver trafikkontoret.

Tokförvirring kring nya "holländska" cykelbanan

Själva projektet blev också billigare än väntat, 4 miljoner kronor istället för 6 miljoner, beroende på att arbetet försenades av överklaganden. Det gjorde att man kunde samordna vissa arbeten som belysning och asfaltering med pågående reinvesteringar.

Däremot konstaterar trafikkontoret att staden kommer att tappa cirka 800 000 kronor i parkeringsintäkter varje år på grund av att antalet p-platser minskat.

INSÄNDARE: Holländsk cykling gör Kungsholmen sämre