Nu måste Enskededalens servicehus rätta till bristerna, annars tvingas de betala skadeståndet. Foto: Karin Nilsson

Staden riskerar böter efter brister på äldreboende

Staden riskerar 100 000 kronor i böter för brister i arbetsmiljön på Enskededalens servicehus. Det är nattpersonalen som har det för stressigt.

  • Publicerad 16:30, 27 nov 2018

Det var i maj i år som skyddsombud från Enskededalens servicehus i Dalen kontaktade Arbetsmiljöverket, AV. Orsaken är att nattpersonalen på boendet har för hög arbetsbelastning, enligt ombuden, samtidigt som staden planerade att dra ner personalstyrkan nattetid från tre till två personer. Något som nu har genomförts.

100 000 kronor i böter

I juni gjorde AV ett inspektionsbesök, även i augusti och oktober. Sedan dess har staden, som driver Enskededalens servicehus, gjort flera ändringar i rutinerna, men det är inte nog, menar AV. Nu har myndigheten fattat beslut om ett vite på 100 000 kronor om de inte rättar till problemen.

– Vi jobbar med att komma till rätta med kraven. Vi anser att resurserna är tillräckliga, men vi behöver bli tydligare i schemat när gäller vila och rast, hur lång tid ett arbetsmoment eller en förflyttning bör ta och göra riskbedömningar, säger Leif Kananen, chef för äldreomsorgen i Enskede-Årsta-Vantör.

Krav på fler raster nattetid

Tanken med neddragning av nattpersonal är att den resursen ska kunna användas dagtid på boendet istället, enligt Leif Kananen.

I AV:s senaste beslut ställs krav på att resurserna är anpassade till arbetet som ska utföras, så att det inte blir för hög arbetsbelastning med risk för ohälsa hos personalen. Särskild hänsyn ska tas till att arbetet utförs nattetid. Då behövs fler eller längre avbrott i arbetet och platsen för rast och vila ska vara i en ostörd, lugn miljö, enligt AV.

Senast 15 mars nästa år ska allt vara åtgärdat.

Så undviker du köer på återvinningscentralen

Nyheter ✓Här är bästa tiderna att kasta skräpet ✓Personalen specialutbildas att lösa bråk Nu är det är högtryck på stadens återvinningscentraler. För att hantera stressade stockholmare har personalen på återvinningen specialutbildats i konflikthantering.lördag 18/5 9:00

Rekordmånga förtidsröstar i EU-valet i Stockholm

Nyheter ”Många är upprörda och vill se förändring” Efter en dryg vecka står det klart att antalet stockholmare som förtidsröstar i EU-valet är betydligt högre än tidigare.fredag 17/5 13:53