1800-tal. Stora Sjövillan i Äppelviken ska omvandlas till Bostadsrätter. Foto: Ella Söderberg

Staden säljer anrik villa i Bromma – kan bli bostadsrätter

Det gamla brännvinsbränneriet Stora Sjövillan i Äppelviken är ute till försäljning. Det som idag är hyresrätter kan nu omvandlas till bostadsrätter – eller säljas till en ny hyresvärd.

  • Publicerad 10:05, 18 apr 2019

I dagsläget hyr staden ut de tre lägenheter som finns i Stora Sjövillan, vid Äppelvikens hamn, till privatpersoner. Men nu ska den säljas.

– Vi bedömer att det inte finns ett strategiskt syfte för staden att äga bostäderna, det är en fastighet som inte genererar något överskott, och skattebetalarnas pengar behövs på annat håll, säger Dennis Wedin (M), bostads- och fastighetsborgarråd.

Men planerna på att sälja villan har funnits redan sedan 2012. Dennis Wedin anser att det borde gått betydligt fortare.

– Det har tagit en makalös tid att komma till skott. Förklaringar om att planprocessen och fastighetsbildningen har tagit tid, anser jag inte vara en fullt godtagbar förklaring. Såna här relativt enkla ärenden måste staden kunna hantera snabbare.

Husets hyresgäster, som redan har bildat en bostadsrättsförening, har anmält intresse av att köpa fastigheten för att ombilda dessa till bostadsrätter. De har även förköpsrätt, och från den 23 april när det formella beslutet om försäljningen sker i fastighetsnämnden, har föreningen sedan sedan tre månader på sig att ta ställning om de vill köpa. Priset? 25 miljoner kronor.

"Finns ett starkt skydd"

I det fall att bostadsrättsföreningen trots allt inte väljer att köpa villan, läggs den ut till försäljning på öppna marknaden. Priset skulle även då vara anpassat efter rådande marknadsvärdering. De boende kan också om de vill välja att bo kvar som hyresgäster, men då med en ny fastighetsägare.

Dennis Wedin påpekar att det kan bli svårt för en annan köpare att säga upp dagens boende.

– Enligt hyreslagen och det nationella regelverk som finns är det svårt för en annan köpare att säga upp den boende, så det finns ett fortsatt starkt skydd.

Stora Sjövillan är den första av fyra 1800-talsvillor i kvarteret som staden vill sälja. De andra är Lilla Sjövillan, Mangelbodsvillan och Alphyddan. Dock är ingen tidsplan satt för dessa ännu.

Husen vid Äppelvikens hamn

Stora Sjövillan byggdes 1847 av Lars Fredrik Blackstadius. Stora Sjövillan blev ett bryggeri med tillhörande spannmålskvarn – det hus som kallas Mangelbodsvillan.

Bryggeriverksamheten lades ner 1864 och på 1880-talet byggdes huset om till permanentbostad för familjen Blackstadius.

Förutom Stora Sjövillan och Mangelbodsvillan finns här också Lilla Sjövillan och Alphyddan.

Byggnaderna har ägts och förvaltats av Stockholms stad sedan tidigt 1900-tal.

Villan är blåmarkerad på den kulturhistoriska klassificeringskartan.

Källa: Stockholms stad

Visa merVisa mindre