Stadsbyggnadsborgarrådet Joakim Larsson (M) menar att det måste till en bättre samsyn mellan staden och Länsstyrelsen. Foto: Sacharias Källdén

Staden sänker bostadsmålen på nytt

Först var målet att 10 000 bostäder skulle byggas i år. Sedan skrevs det ner till 8000. Nu slår man fast att staden enbart kommer hinna godkänna 6 500 bostäder i detaljplaner.

  • Publicerad 11:49, 15 sep 2020

Stockholms stads långsiktiga mål är att det ska byggas 140 000 nya bostäder mellan 2010 och 2030 varav 70 000 bostäder mellan 2019 och 2025. För att det här ska lyckas var planen att 10 000 bostäder skulle godkännas i detaljplaner under 2020.

Men för ett par veckor sedan riktade Socialdemokraterna kritik mot att staden missar målen.

Hittills i år har 447 bostäder godkänts. "Extremt dåligt", menade Jan Valeskog (S).

Redan tidigare år har målen skrivits ner till 8000 bostäder i godkända detaljplaner. Nu sänker staden målen ytterligare.

Stadsbyggnadsnämnden presenterade i förra veckan sin andra tertialrapport står det klart att man endast kommer hinna godkänna 6500 bostäder i detaljplaner under detta år.

https://www.stockholmdirekt.se/nyheter/byggandet-tappar-fart-i-coronakrisen/repths!d2g@gjeZpI2nIyl30ZEZpw/

Enligt stadsbyggnadsborgarrådet Joakim Larsson (M) beror det bland annat på att processer drar ut på tiden då det inte finns en samsyn mellan Stockholms stad och Länsstyrelsen.

– Vi måste hitta en enighet med andra myndigheter, bland annat när det handlar om vilken tid i processen som man ska göra mark- och dagvattenundersökningar. Vi menar att det ska göras i genomförandeskedet, säger Joakim Larsson (M) och fortsätter:

– Vi är inte nöjda med att en del av våra planer med många bostäder fastnar i system högre upp. Bland annat hade vi en plan med cirka 1500 bostäder i IBM:s gamla kontor i Kista som vi trodde skulle kunna antas i år men där finns avtal och systemhandlingar som inte är klara. Det är viktigt att framhålla att processen gör att bostäderna är försenade, planerna stoppas inte.

Trots att Stockholms stad ligger efter i detaljplanearbetet för 2020 så finns det många färdiga detaljplaner där det bara är att börja bygga.

– På kontoret har inget bromsats in. I planberedskapen finns 22 000 bostäder i lagakraftvunna detaljplaner, det är en historiskt hög siffra. 6300 skulle kunna starta omgående, men är beroende av marknads- och konjunkturläge.

Känner du fortfarande dig trygg med att ni når målet på 70 000 nya bostäder till 2025?

– Ja, jag kommer inte att ge mig när det handlar om att hitta en samsyn med andra myndigheter. En stadsbyggnadsprocess har så många skeden. Det har även kommit förändrade planeringskrav när det gäller till exempel markföroreningar som förlänger processen.

Nästa möte i stadsbyggnadsnämnden

Den 24 september är planen att startpromemorior med ca 640 bostäder ska godkännas. I ställningstaganden ca 385 bostäder. I antaganden ca 78 bostäder. I godkännande ca 1600 bostäder.