Förorenat. Maltesholmsbadet i Hässelby strand har förhöjda halter bakterier vid östra bryggan. Foto: Mikael Andersson

Staden: Smutsigt vatten vid Maltesholmsbadet

Maltesholmsbadet i Hässelby strand har bakterier i vattnet. Om inte problemet åtgärdas kan bad avrådas där i sommar.

  • Publicerad 11:10, 13 maj 2020

Nu gäller det att jobba snabbt och faktiskt hitta en föroreningskälla.

Västra Maltesholmsbadet har länge haft bra badvatten, medan östra Maltesholmsbadet har skiftat i kvalitet.

I fjol ledde de många avvikande proverna under sommarsäsongen till att stadsdelen fick i uppdrag av miljöförvaltningen att utreda orsaker till problemet under 2020.

Om badet har för höga föroreningshalter kan staden komma att avråda från bad i sommar, vilket P4 Stockholm var först att rapportera.

– Det vi sett är att bakteriehalter av e-colibakterier och intestinala enterokocker varit hög ibland. Bakterier som finns i ändtarmen på antingen djur eller människor har förorenat vattnet, säger Jerzy Slazak, miljö- och hälsoskyddsinspektör på miljöförvaltningen som tidigare tagit prover på vattnet.

Kan vara läckage

Det är vid ett ställe i vattnet invid stranden nära den östra bryggan som bakterierna återkommer.

Stadsdelsförvaltningen utgår från att föroreningen har någon slags avloppsursprung. Detta då det i marken under badet finns gamla ledningar som inte hör till det ordinarie avloppsnätet. En arbetsgrupp arbetar sedan i våras med att hitta ursprunget till föroreningarna, och just nu pågår filmning och spårning av ledningarna.

– Vi har börjat hitta saker. När vi filmat rör för att se hur ledningarna går har vi bland annat upptäckt en gammal pumpgrop (en pump som för vattnet till huvudledningen, reds anm.) och flera andra tekniska fynd, säger Magnus Rydevik, enhetschef på Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning.

Utredningen ska vara klar till slutet av året, men Magnus Rydevik tror att det kommer gå snabbare än så.

– För oss handlar det om att se till att vi får en bra badsäsong. Vad miljöförvaltningen kräver i tid är inte det viktiga. Nu gäller det att jobba snabbt och faktiskt hitta en föroreningskälla.

Något på spåren

En gång i tiden fanns det även omklädningsrum med dusch och toaletter i området som hade avloppssystem. Ritningarna av det har varit svåra att hitta när ledningsansvar har flyttat mellan olika förvaltningar genom åren.

– Troligtvis är det några gamla ledningar som ligger där. Vi känner nog att vi är något på spåren. Men man ska inte ropa hej förrän det hela är klart, det är komplext hur vattnet rinner och vilka vägar det tar, säger Magnus Rydevik.

Maltesholmsbadets badvatten

Maltesholmsbadet klassificeras som ett EU-strandbad, vilket betyder att man har fler än 200 badande gäster per dag under sommarsäsongen. Varje år skickas provresultaten från EU-bad till Bryssel för att kontrollera och hålla en långsiktig vattenkvalitet.

2016 sattes det upp skyltar vid Maltesholmsbadet där man avrådde från bad just med anledning av dessa föroreningar.

Här kan du se en rapport om ditt badvatten: https://www.havochvatten.se/ 

Visa merVisa mindre
Stockholm Direkt