NCC:s planerade kontor vid Essingeleden har stött på ny patrull. Foto: Illustration: White Arkitekter

Staden tar strid för stoppade jättekontoren

Staden överklagar domen om kontorshusen i Kristineberg. Jan Valeskog (S), stadsbyggnadsborgarråd, är övertygad om de kommer få rätt i högsta instans.

  • Publicerad 11:47, 30 apr 2018

Det var i fredags som Mark- och miljödomstolen meddelade att de river upp den omdebatterade detaljplanen för NCC:s planerade kontor vid Essingeleden intill Kristinebergs slott sedan bland annat Stockholms Naturskyddsförening överklagat. Domen chockade staden. Men de kommer överklaga meddelar stadsbyggnadsborgarrådet Jan Valeskog (S).

LADDA NER VÅR APP Iphone eller Android

– Vi ska absolut överklaga. Vi, och även länsstyrelsen som myndighet, anser att det har varit en korrekt behandling av det här ärendet. Det är många som är förvånade över den här domen, säger han.

Domstol stoppar jättekontor vid slottspark

Enligt Mark- och miljödomstolen borde staden ha gjort en miljökonsekvensutredning kring hur bygget påverkar området, bland annat genom att ett antal ekar fälls. Det är fel, tycker staden och Valeskog.

– De formella invändningar som finns delar vi inte alls. Det är kommunen som bedömer om en miljökonsekvensutredning måste göras. Det har skett en behovsbedömning och fördjupad utredning. Vi har besvarat de invändningar som har inkommit på vanligt sätt. Miljökonsekvenserna är kartlagda och hur de ska kompenseras, säger Valeskog

Han är segerviss i högsta instans.

– Jag är övertygad om att vi kommer få prövningstillstånd och att Mark- och miljööverdomstolen kommer att ändra domen. Våra experter och även länsstyrelsen som godkänt detta, är eniga. Det är den samlade bedömningen.

"Dramatiska effekter"

Skulle inte planen gå igenom skulle det få ödesdigra konsekvenser, enligt Jan Valeskog. Inte bara för området och den fortsatta exploateringen kring Kristineberg, utan för både staden som helhet men även andra storstadskommuner

– Domstolen skulle undergräva vårt sätt att planera för tätbebyggd stad. Det är ofta man planerar in bullerskydd nära trafikplatser för att få bra boendekvalitet. Det är allvarligt om vi inte skulle få tillstånd att bygga bullerskydd vid trafikerade platser. Det skulle få såna dramatiska effekter för stadsplaneringen över hela Sverige så det kan jag inte säga vidden av, säger han.

Mer ur domen

Så här skriver Mark- och miljödomstolen:

"Förutom att skyddsvärda arter i området inte utretts saknas det också en utredning som beaktar även de närliggande områdena, vilka också är en del av kärnområdet och där staden planerar för åtgärder som påverkar träden. Staden menar att ekarna i planområdet saknar nära samband med de viktigaste delarna av kärnområdet. Mark- och miljödomstolen anser dock att det inte kan anses utrett hur sambandet ser ut och att eventuella kompensationsåtgärder för nedtagna träd i planområdet bör tas fram med utgångspunkt från hela området".

"Sammantaget konstaterar domstolen att det rör sig om ett område med höga naturvärden. När träden i planområdet försvinner kommer den biologiska mångfalden och de ekologiska spridningsvägarna att påverkas. Den påverkan som detaljplanen medger genom borttagande av en så pass stor andel värdefulla träd får bedömas medföra betydande miljöpåverkan."