Ovisst. Staden vill få svar på hur avloppet hanterats av marinan vid Marievik men ägaren går inte att nå. Inte heller båtägare som hyr plats i marinan lyckas komma i kontakt med honom. Foto: Elina Lundberg

Staden vet inte hur marinan i Marievik sköter avloppet

Trots att det i flera år funnits misstankar om att båtar vid Marieviks marina släpper ut avloppsvatten rakt ut i Årstaviken har staden fortfarande inte lyckats få svar på hur avloppet sköts. Nu kan polis kallas in för en inspektion av den omskrivna marinan.

  • Publicerad 19:00, 18 jun 2019

Det var sommaren 2016 som marinan i Marievik blev ökänd bland stockholmarna när flera medier skrev om misstankar om att avloppsvatten från båtarna åkte rakt ut i Årstaviken. Staden hade då länge försökt få svar på hur avloppet hanterades och hotat marinan med viten om ägaren inte agerade.

Husbåtar misstänks läcka avloppsvatten

Till slut svarade marinan att det finns servicesstationer där båtarna ska lämna sitt avloppsvatten. Man uppgav också att båtarna som då låg i marinan skulle sägas upp. Och med det la staden ner ärendet.

Men förra året väcktes frågan till liv igen. Då fick miljöförvaltningen nys om att en del båtar som skulle lämnat marinan låg kvar. Nya båtar hade också lagt till och det var oklart hur avloppsvattnet hanterades.

Polis söker marinans ägare

Nu, sex år efter att de första anmälningarna kom in, har staden fortfarande inte kunnat reda ut misstankarna om att avloppet inte sköts på rätt sätt.

Staden har till och med bett polisen om hjälp för att delge marinaägaren krav på att han ska redovisa det här, eftersom ägaren inte har gått att nå. Staden har inte heller kunnat inspektera marinan eftersom den är låst. Nu överväger man att ta polisen till hjälp för att kunna göra en inspektion, trots ägarens frånvaro.

– I nuläget vet jag inte hur marinan omhändertar avloppsvattnet, säger Martin Holmstedt, handläggare på miljöförvaltningen.

Spekulationer om badvattnet

2016 spekulerades det i om avloppsvatten från marinan påverkade badande i närområdet.

Staden: Därför fick du inte bada i Tanto i somras

Men att upptäcka och bevisa eventuella utsläpp från båtarna genom att titta på vattenprover från Tantos strandbad går inte, enligt miljöförvaltningens Jerzy Slazak. Avståndet gör att inte heller stadens vattenprover från kajens soldäck eller vid Årstaskogen kan avslöja om något missökts vid marinan.

Marinan har sagts upp

Frågan är om hela avloppshistorien hinner redas ut innan marinan måste läggas ner. I vår har fastighetsägaren Tobin properties sagt upp marinan, eftersom det på sikt ska byggas runt 1000 nya bostäder i Marievik. Det ska också anläggas ett allmänt bad på platsen där marinan ligger idag.

Inför bygget ska den privatägda marken i Marievik lämnas över till staden. Det gäller även kajen som ska rustas upp innan staden tar över den, skriver Tobin properties angående uppsägningen. Fastighetsägaren vill dock inte uppge när marinan ska vara väck utan hänvisar till att man har en dialog om när det här ska ske.

Ovisst läge för båtägare

En båtägare som SöderortDirekt pratat med, som vill vara anonym, uppger att de som hyr båtplats inte har fått veta något om uppsägningen. Marinans ägare har ingen lyckats få tag på på länge, uppger han.

SöderortDirekt har också sökt marinans ägare, utan framgång.