Växer. Fruängens centrum ska bli mer levande. Staden vill bland att titta på om det går att bygga 500 bostäder här. Foto: Sacharias Källdén

Staden vill bygga 1000 nya bostäder i Fruängen

Runt 1000 nya bostäder, ett levande centrum, en ny skola och en bättre bytesplats när spårvagnarna rullar in. Nu ska framtidens Fruängen skissas upp.

  • Publicerad 12:08, 5 jun 2020

Kunskapsskolan måste flytta Foto: Sacharias Källdén

Staden ser stora möjligheter att bygga ut och förtäta Fruängen. Omkring 500 bostäder i centrum och lika många till på andra ställen runt om i stadsdelen är målet. Det finns också potential för nya kontor och arbetsplatser, enligt staden.

Men exakt var det kan byggas är alldeles för tidigt att säga, enligt Pia Ölvebro, enhetschef på stadsbyggnadskontoret.

– Det är det vi ska utreda i programarbetet men vi ser att det finns ett stort intresse för att bygga från byggaktörer som hört av sig i och med utbyggnaden av Spårväg syd, säger Pia Ölvebro.

Viktigare knutpunkt

Den nya spårvägen mellan Flemingsberg och Älvsjö, som regionen vill börja bygga runt 2024, kommer göra Fruängen till en ännu viktigare knutpunkt för de som åker kollektivt.

Det gör att staden vill satsa på Fruängens centrum. Visionen är att få till ett mer levande stadsliv och ett varierat utbud av service, butiker och trevliga utemiljöer.

– Det är mycket vi ska lösa i ett slag när vi får in ytterligare ett trafikslag här. Vi ska se till så att kollektivtrafiken knyts ihop på ett bra sätt och att vi får bra flöden för resenärerna. Samtidigt ska vi skapa en trygg och attraktiv stadsmiljö, säger Pia Ölvebro.

Behövs ny skola

Att stärka kopplingen till Älvsjö, Västertorp och Huddinge pekas också ut som viktigt. Här är Fruängsgatan, Vantörsvägen, Mickelbergsvägen och Jakobslund-Smista nyckelområden, enligt staden.

Stadsbyggnadskontoret kommer även att leta efter en ny plats för en skolbyggnad åt Kunskapsskolan som i dag ligger strax intill Fruängens tunnelbanan. Här får skolan, där det går cirka 600 elever i årskurs 6-9, bara vara tillfälligt. Just nu tittar staden på en ändring i detaljplanen som gör att skolan kan vara kvar i som mest tio år. Sen måste den flytta.

I slutet av 2021 ska det finnas ett förslag till program som slår fast de övergripande målen och förutsättningar för Fruängen. Sen kan mer konkreta detaljplaner över nya kvarter tas fram pö om pö.