De permanenta stolparna är nu borta. För gott? Staden ska skissa på en ny lösning vid Alviksbron. Foto: Gosia Tylka/Albin Tingstedt

Stadens besked om stolparna på Alviksbron

"Tillbaka för gott" visade sig vara bara några månader. Nu är stolparna vid Alviksbron borta igen och staden måste tillbaka till ritbordet för att skissa på ytterligare en lösning för att stoppa smittrafiken och samtidigt skapa en bra trafiksituation för cyklisterna.

  • Publicerad 12:01, 14 nov 2019

De har kritiserats, plockats bort, kritiserats och gjorts om flera gånger. Stolparna vid Alviksbron som ska stoppa smittrafik över gång- och cykelbanan. I våras var beskedet att de var på plats för gott. Men bara några månader senare är borta igen.

Hatade stolpar på cykelväg tillbaka – för gott

Lösningen dömdes nämligen ut av trafikkontoret själva för att den inte följde de egna, nybeslutade riktlinjerna för hur hinder längs gång- och cykelvägar får se ut.

Så nu blir det omtag igen. Platsen ska ingå i stadens nya inventering av över 100 platser där hinder antingen ska tas bort eller byggas om enligt de nya direktiven.

"Inom det projektet kommer en bedömning göras om det ska byggas pollare eller ej. Om det bedöms att det behövs hinder kommer en ny utformning att projekteras under våren 2020", skriver Erik Söderberg, pressansvarig på trafikkontoret i ett mejl.

I förra veckan föreslog två boende på Stora Essingen, som anser att cyklister nu kommer i för hög fart från bron när stolparna är borta, att vägguppet på Essingeringen skulle flyttas. Det skulle tvinga cyklisterna att sakta ner, menade de. Men den idén sågas totalt av staden.

Gupp innebär en stor olycksrisk för cyklister och dessutom vill staden så långt som möjligt undvika hinder på cyklisternas pendlingsstråk, enligt Erik Söderberg.

"Flödena för cykel och bil är inte är sådana att ytterligare reglering måste införas, utan det fungerar med ett samspel mellan trafikanterna där de visar hänsyn till varandra. Det gupp som finns på körbanan precis vid bron sänker hastigheten för motorfordon på platsen", skriver han i ett svar.