Visionsbild Södra Värtan. Foto: AIX Arkitekter och Suteki studios

Stadens experter: "Bygg högre i Värtan – för barnens skull"

Bygg högre i Södra Värtan för att ge mer plats åt barnen och bättre bullerskydd. Miljö- och hälsoförvaltningen vill också att staden testar andra utformningar för att få plats med fler bostäder.

  • Publicerad 11:38, 6 mar 2017

Stadsmuseets sågning av 25-våningars huset i Södra Värtan får inget gehör hos miljö- och hälsoförvaltningen. Tvärtom.

För att klara bullerkrav borde "utgångspunkten vara att höja omkringliggande byggnader snarare än att sänka de uppstickande partierna eller använda sig av tekniska lösningar", skriver förvaltningen i sitt remissvar på samrådet.

Stadsmuseets nya sågning: Bygg inte högt i Södra Värtan

Dessutom menar tjänstemännen att exploateringen i området lägger beslag på mycket mark vilket gör att ytorna för förskolegårdar och parker kommer att bli begränsad.

Större ytor

"Miljöförvaltningen förordar istället öka exploateringen på höjden inom hela området för att därmed frigöra större ytor för förskolegårdar och vistelseytor som park, torg m.m. Eventuell ökad skuggverkan på gårdarna kompenseras av ökad yta för utomhusvistelse", skriver förvaltningen.

Bildspecial: Så här kan Södra Värtan se ut om några år

De tycker även att förskoleytorna för barnen ska vara större än 10 kvadratmeter per barn, vilket ska jämföras med Boverkets riktlinjer på 40 kvadratmeter/barn. Dessutom kommer större, lättillgängliga gräsytor i området att vara begränsade.

"Lekfunktioner som behövs för förskolornas utomhusverksamhet, och inte får plats på den egna förskolegården, behöver placeras i de allmänna parkerna i området om ytterligare yta för förskolegårdar inte kan tillskapas inom planområdet.", skriver förvaltningen.

Unikt nybygge: De boende får själva måla fasaden

Men allt är inte positivt. En del som miljö- och hälsoförvaltningen vill ha bort är förslaget om lägenhetshotell i två kvarter. Det är inte lämpligt, menar de eftersom de föreslagna lägena är för utsatta för buller.

"Konsekvensen av att placera lägenhetshotell i ett bullerutsatt läge kan därför påverka sömnen negativt under en längre tid för boende", skriver förvaltningen.

Hej!

Vad tycker du om det du just läst? Bidra gärna med tankar och synpunkter.

Håll dig till saken. Håll god ton. Du ansvarar själv för att ditt inlägg inte bryter mot svensk lag.

Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller i våra kommentarsfält.