Inte klart. Bilden är från förra vintern. Fortfarande är området en byggarbetsplats. Foto: Mikael Andersson

Stadens krav: Då måste studentbygget i Spånga stå klart

Tiden rinner ut för bostadsbolaget Prime Living, som bygger de skandalomsusade studentbostäderna längs Bromstensvägen i Spånga. Innan nästa sommar ska det halvfärdiga huset vara klart – annars kan det bli tal om föreläggande.

  • Publicerad 16:32, 20 nov 2019

"Vad händer med studentbostadsbygget? Frågan är återkommande från läsare och ställs ofta av Spångabor på möten om byggplaner i området.

Och det är inte så konstigt. Inte mycket har hänt på platsen det senaste året. Det trots återkommande löften från Prime Living om att NU ska det äntligen byggas färdigt, vilket vi rapporterade både i januari och augusti 2019.

LÄS MER: Nu ska Spångastudenternas hem byggas klart

LÄS MER: Då ska studentbostäderna i Spånga byggas klart

Men nu har Stockholms stad börjat tröttna, och ger Prime Living en deadline till maj 2021 för att bli klara med det halvfärdiga huset, fem år efter att bygglovet godkändes, vilket Mitti var först med att berätta.

Enligt uppgift till tidningen kan bygget komma att rivas om det inte byggs färdigt, men troligen blir det någon typ av föreläggande, enligt Ulf Jonsson, handläggare på stadsbyggnadskontoret.

– Det gäller den byggnad som idag inte är klar, den mot vägen. Om inget mer görs på den kan det bli någon typ av föreläggande. Antagligen att de tvingas bygga klart, eller något annat. Detta blir då en fråga för stadsbyggnadsnämnden, skriver Ulf Jonsson i ett mejl till StockholmDirekt.

Studenterna som bor i den inflyttade huskroppen behöver alltså inte oroa sig, som det verkar.

– Den byggnad som är klar berörs inte. Detta gäller inte heller för alla de byggnader som de ännu inte har erhållit bygglov för, skriver Ulf Jonsson.

Prime Living har under lång tid haft stora ekonomiska problem men i början av året sa dåvarande vd:n Hans Sandén att bolaget fortfarande planerade att bygga alla de 1100 lägenheter i Spånga som man sagt från början.

– Den finansieringen är inte på plats. Men vi räknar fortfarande med att kunna genomföra allt, sa Hans Sandén då.

Vi har sökt nuvarande vd Lars Wikström för en kommentar, utan framgång.

LÄS MER: Student redo att stämma Prime Living

Skandalomsusat

I mars 2018 flyttade de första studenterna in i ett av Prime Livings studenthus i Spånga. Detta trots att huset inte var helt färdigt. Bland annat saknades hissar, balkonger och brevlådor, elen kom och gick. Detta väckte stark kritik.

Prime Living dras med stora ekonomiska problem och inte mycket har hänt i den andra, halvfärdiga huskroppen i Spånga, trots återkommande löften.

Tidigare i år stämde Lunds universitet företaget då man krävt tillbaka pengar på grund av stora brister i Prime Livings studentbostäder i Lund. Företaget lämnade in en genstämning. Ärendet är inte avgjort.

Visa merVisa mindre
Stockholm Direkt