Staden ska ta fram ett nytt förslag för att göra det bättre för gående och cyklister längs Årstaviken. Foto: Sacharias Källdén

Stadens nya plan för problemfyllt strandstråk vid Årstaviken

Nu ska nya försök göras för att minska konfliktytorna för gående och cyklister längs Årstaviken.

  • Publicerad 16:27, 31 okt 2019

Skyltar för större hänsyn, Södermalms stadsdelsförvaltning har velat ta bort stråket som ett utpekat cykelstråk och medborgare har föreslagit cykelförbud.

Hur man ska förbättra det populära gång- och cykelstråket vid Årstaviken, som är ett utpekat pendlingsstråk, och minska konfliktytorna mellan trafikanterna har stötts och blötts många gånger genom åren.

Nu ska ett nytt förslag tas fram.

Trafikkontoret har utrett tre möjliga vägar att gå, bygga nya cykelbanor vid Ringvägen, cykeltunneln genom den gamla tunneln under Södersjukhuset eller förbättra det befintliga stråket.

"Större ingrepp är svåra"

Det sistnämnda alternativet är det som ska bli av. Men några stora ingrepp handlar det inte om utan "försiktig breddning på vissa delsträckor", tydligare separering "där det är möjligt", upprustning av beläggningen och fler sittplatser. I stora drag. Den exakta utformningen ska nu nötas vidare för att landa i ett förslag nästa år.

– Större ingrepp är svåra i en miljö nära vattnet då de bland annat skulle förutsätta att många träd i så fall skulle behöva tas ner. Det är just därför vi tillsatte den här utredningen, för att låta trafikkontoret se på om det finns andra möjligheter. Nu hoppas jag att den nya utredningen kommer fram till flera bra åtgärder, säger trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP) om förslaget.

Kommer det räcka med "delvis breddning" för att skapa bättre förutsättningar för gående och cyklister?

– Det är en krånglig sträcka där vi ser att det rör sig både många gående och många cyklister, samtidigt som det är en känslig miljö med stora natur- och rekreationsvärden. Nu ger vi trafikkontoret i uppdrag att titta vidare på vilka möjligheter det finns att bredda, det är för tidigt att recensera förslag som ännu inte är utredda, säger Helldén.

(C) vill se en boardwalk längs Årstaviken

Tidigare har Centerpartiet föreslagit att bygga bryggor ute i vattnet för att skapa mer plats. Den idén gillar Helldén och hoppas ska undersökas vidare.

– Jag utesluter inte alls bryggor som alternativ även om det inte är något kontoret tittat på i det här läget. Tvärtom skulle det kunna vara en intressant lösning för att skapa mer utrymme för gång och cykel utan att göra större ingrepp i den befintliga strandpromenaden.