Vy mot bebyggelse vid östra torget där Fleminggatan avslutas i S:t Göransparken. Igeldammsgatan till höger i bild. Foto: Utopia Arkitekter

Stadens nya plan – två hus vid Sankt Göransparken

Det blir inget höghus vid Sankt Göransparken. Istället siktar staden på att bygga två hus.

  • Publicerad 12:15, 26 jun 2017

Stadens planer på att att bygga ett 14 våningarshus vid Sankt Göransparken stötte på patrull under samrådetför hela projektet med att förtäta kring Stadshagen. Både Skönhetsrådet och Stadsmuseet sågade planerna och staden flaggade bland annat efter det att förslaget skulle omarbetas och sänkas.

Nya stadsdelen i Stadshagen får kritik – höghuset i parken kan sänkas

”Bebyggelsen bör ha en tydligare koppling till torget och en tydlig anpassning till landskapet och omgivande bebyggelse avseende volym”, skrev stadsbyggnadskontoret efter samrådet.

Helt nya skisser – så blir framtida Stadshagen

Nu är det klart.Det blir inget höghus alls.

Istället är den nya planen två stycken femkantiga sex våningars hus på den västra sidan av Igeldammsgatan. Husen "förhåller sig i skala till kringliggande ”stenstadsskala” men som byggnadsvolymer till ”hus i parkkaraktären”, enligt stadsbyggnadskontoret som skriver vidare att:

"Byggnadernas placering på den västra sidan av Igeldammsgatan, som är en tydlig gräns för ”stenstadens” slut väster ut, är en viktig utgångspunkt varför bebyggelsen här föreslås vara två separata byggnadskroppar, snarare än en lamell längs gata."

Stadsmuseet: Bygg inte på Stadshagsberget eller i St Göransparken

Lokaler ska finnas i bottenplanet för att skapa liv på torget och husen kommer byggas i olika material, som tegel, sten, betong, metall eller trä. Balkongerna ska vara av glas.

Projektet ingår som sagt i hela planen för att bygga runt 1 800 nya bostäder i Stadshagen. Planerna är nu ute på granskning fram till och med 8 september och målet är att anta detaljplanen i kommunfullmäktige tidigt under nästa år.

Stadshagens förtätas

1775 lägenheter, varav ca 1030 är bostadsrätter, ca 500 hyresrätter (inklusive servicelägenheter och gruppboende) och ca 245 studentlägenheter

Skola för cirka 750 elever (förskoleklass-årskurs 6)

5 förskolor med respektive 4 avdelningar för cirka 320 barn

Stadxshagens IP byggs om, en plan försvinner och en 7- spelsplan och en 11- spelsplan anläggs med konstgräs samt tennishall under mark.

Verksamhetslokaler för kommersiell service (butiker/restauranger/caféer m.m.)

Fyra nya parker: Stadshagsparken, Mariedalsparken och Park vid Barnstigen

Tre nya torg: Centrala torget, Västra torget och Östra torget

800 p-platser för bil och ca 475 p-platser för cykel