Bibliotekschefen. Daniel Forsman säger att bibliotekens lokaler i Stockholms ska ses över. Foto: Stockholms stad

Stadsdelsbibliotek kan tvingas flytta

Nu är det klart att även Stadsbiblioteket påverkas av kulturförvaltningens åtstramade budget. Enligt bibliotekschefen Daniel Forsman kan bibliotek i de olika stadsdelarna komma att flyttas.

  • Publicerad 14:46, 25 jan 2019

Som StockholmDirekt tidigare rapporterat om så har kulturförvaltningen betydligt mindre pengar att röra sig med den här mandatperioden.

Detta har lett till nedskärningar inom Kulturskolan men nu är det klart att även Stadsbiblioteket kommer påverkas, som DN var först med att rapportera.

De får en miljon mindre av staden och en åtgärd för att spara pengar är att effektivisera utnyttjandet av lokaler – vilket kan innebära att vissa bibliotek flyttas, berättar bibliotekschef Daniel Forsman.

– En av de stora utmaningarna för oss är ju att vi har ett 40-tal lokaler och om vi investerar i dem ökar kapitalkostnaderna och då måste vi vara säkra på att vi har rätt lokalbestånd. Lägga ner bibliotek tror jag inte kommer vara aktuellt men däremot se över det biblioteksbestånd vi har och på sikt arbeta för att använda lokaler bättre och kanske flytta delar av verksamheten, säger han till StockholmDirekt.

Kan stadsdelar bli utan bibliotek?

– Det är en av de sakerna vi tittar på just nu. Det är självklart att varje stadsdel att ska ha tillgång till bibliotek enligt mig.

Stora nedskärningar för kulturen i Stockholm

Specifikt vilka bibliotek som kan påverkas vill bibliotekschefen inte spekulera i ännu.

– Det är för tidigt att säga. Men vi behöver kort- och långsiktigt se över hela vårt lokalbestånd för att vara säkra på att biblioteken är rätt placerade i staden och utformade på ett sätt som gör att bibliotekserbjudandet når så många som möjligt. På sikt är detta en fråga för den biblioteks- och strukturplan som skall tas fram 2020, berättar Daniel Forsman.