Stadsmissionens hus på Fleminggatan 113-115. Här finns ungdomsmottagning, terapimottagning, mottagning för hemlösa. Foto: Andreas Jennische

Stadsmissionen stänger ungdomsmottagning

Stadsmissionens hälsovård för unga försvinner. Enligt dem är det för att Region Stockholm inte tror på modellen att kombinera ungdomsmottagning med terapi. "Jättetråkigt att de inte är intresserade av att ta över en fungerande verksamhet", säger Stadsmissionens chef.

  • Publicerad 16:12, 17 maj 2019

Det handlar om Ung Hälsa på Kungsholmen. På Fleminggatan har Stadsmissionen i tio år drivit en ungdomsmottagning som också har terapeuter. Men nu är det över. I slutet av förra året beslutade man att upphöra med vård och behandling, och fokusera på sitt sociala arbete.

– Det är svårt att driva en så bred verksamhet som vi har nu. Men ja, det var ett svårt beslut, säger Stadsmissionens direktör Marika Markovits.

I veckan har Stadsmissionen sagt upp sitt avtal med Region Stockholm (tidigare Landstinget) för ungdomsmottagningen, vilket gör att stora delar av den upphör nästa månad. Ett avtal med kommunen löper året ut innan sista barnmorskan försvinner.

LADDA NER VÅR APP Iphone eller Android

Terapin, som varit finansierad av donationer, upphör också vid årsskiftet om ingen annan organisation tar över. Något som Marika Markovits inte gett upp hoppet om.

Barnmorskor är bristvara

Ungdomsmottagningens avtal var på ett decennium och skulle egentligen gå ut 31 december 2020. I möten med dem har regionen enligt Marika Markovits gjort tydligt att ungdomsmottagningar numera ska skötas av Region Stockholm själva. Ingen annan organisation kan ta över efter avtalet gått ut.

– Efter vårt beslut har jag i månader kämpat för att de ska ta över som det är, för ungdomarnas skull. Men regionen är inte intresserade, förklarar direktören.

Lägger ner i förtid

Därför, menar hon, valde Stadsmissionen att säga upp kontraktet ett och ett halvt år i förtid. Barnmorskor är hårdvaluta på arbetsmarknaden och det går inte att upprätthålla verksamheten då människor börjar söka sig från en dödsdömd mottagning.

– Vi tycker att det här är den bästa modellen för att möta den ökande psykiska ohälsan, att kombinera ungdomsmottagning med terapeuter. Det gör steget kortare för de unga som mår dåligt att söka hjälp. Men tyvärr tror inte omvärlden på det. Att politikerna inte brytt sig om, på tio år, att ens undersöka om vår modell är bra, är jättetråkigt.

Besviken på politiker och tjänstemän

Markovits är besviken på regionens tjänstemän och det blågröna styret. Hon säger att hon in i det sista försökt övertyga dem om värdet av verksamheten, men förgäves.

Regler gör det också väldigt svårt för idéburna organisationer få skattefinansierade kontrakt. Det kan strida mot lagen och kan missgynna vinstdrivande vårdföretag. Allt ska upphandlas.

"Trubbigt regelverk"

Rasmus Jonlund uttalar sig för hälso- och sjukvårdslandstingsrådet Anna Starbrink (L). Han känner inte riktigt igen sig i Stadsmissionens beskrivning av läget, men erkänner att lagen om upphandling är trubbig.

– Det kommer inte till sin rätt med idéburna organisationer. Och vi vill inte riskera att göra något olagligt. Vi tycker deras vård är bra och hade gärna kanske fortsatt ha en relation med dem. Men nu kom vi aldrig till ett beslut om en möjlig förlängning av kontraktet genom upphandling då de valde att säga upp i förtid, säger Jonlund (L).

Besviken. Stadsmissionens Marika Markovits tycker det är tråkigt att politikerna inte vill stödja deras verksamhet för unga. Foto: Jenny Lagerqvist

Så många ungdomar berörs

Stadsmissionens ungdomsmottagning har cirka 3 000 besök per år.

Deras terapiverksamhet på samma adress behandlar kring 280 stycken individer.

Målgruppen är upp till 25 år.