Det nya hamnkontoret och restaurangen bör tas bort från de nya planerna för Norr Mälarstrand enligt Stadsmuseet. Foto: Tengbom

Stadsmuseet sågar "nya" Norr Mälarstrand – "utsikten mot kajen och staden går förlorade"

Ingen gästhamn eller ny restaurang. Stadsmuseet sågar stadens nya förslag för Norr Mälarstrand: ”Utblicken mot vattnet och staden går förlorade.”

  • Publicerad 15:10, 28 maj 2015

Vi tycker att det här minskar möjligheten att uppleva det som det är tänkt

En ny strid kring utsikten vid Norr Mälarstrand kan vara under uppseglande. Som bekant upphävdes bygglovet vid kajen för hotellfartyget Gustaf af Klint då bland annat fartyget skulle förstöra utsikten.

Den här gången är det Stadsmuseet som hissar röd flagg och sågar stadens nya förslag för Norr Mälarstrand, som Vårt Kungsholmen nyligen presenterade.

LÄS MER: "Så blir nya heta Norr Mälarstrand"

De nya planerna skulle göra att ”utblicken och siktlinjerna över vattnet och staden går förlorade” enligt Stadsmuseet som avstyrker förslaget.

– Det har alltid varit en bärande tanke sedan mitten av 1900-talet att man har ansträngt sig för att man ska gå och uppleva staden efter vattnet. I synnerhet på Kungsholmen där tanken är att man ska ta sig runt hela ön. Vi tycker att det här minskar möjligheten att uppleva det som det är tänkt, säger Ann-Charlotte Backlund, chef för stadsmuseet.

"Nya restaurangen bör tas bort"

Speciellt kritiska är de till gästhamnen och framförallt den nya restaurangen som man anser borde tas bort då den ”blockerar upplevelsen för de gående längs kajen”. Även en ny teknisk anläggning i kajens östra del kritiseras för att skymma siktlinjen mot staden. Däremot anser de att utbyggnaden av Trattorian, macken och den nya sjömacken är möjliga.

Hur ser ni på att förslaget ska skapa mer liv i området?

– Det är inget som vi tar hänsyn till, mer allmänt kan man såklart förstå den ambitionen. Det kan bidra till mer liv, samtidigt är det också mer yta som man inte har tillträde till om man inte konsumerar. Det är ju mycket kafétankar och så, säger Ann-Charlotte Backlund.

Fler synpunkter lär komma in under samrådet, bland annat ska Skönhetsrådet diskutera förslaget nästa måndag. Samtidigt var bland annat en ny småbåtshamn på politikernas önskelista då det klubbades igenom i stadsbyggnadsnämnden för några år sedan, så det finns en stark politisk vilja att utveckla området.

"Viktiga synpunkter"

Stadsmuseets yttrande ska upp på nästa sammanträde i kulturmiljöutskottet i nästa vecka. Tidigare har liknande ärenden klubbats igenom men ibland med medskick från partierna om deras syn på ärendet.

Ordföranden Eleonore Eriksson (S) vill inte uttala sig om hur de kommer rösta eftersom majoriteten inte diskuterat frågan än. Rasmus Jonlund, (FP) kungsholmsbo och vice ordförande är positiv till förslaget, men betonar att Stadsmuseets synpunkter är viktiga eftersom de är en expertinstans.

– Samtidigt är det viktigt att platsen kan utvecklas. Vi behöver väga in aspekter som kulturmiljön, vattenkontakten och kanske modifiera förslaget. Men vi vill ha ett slutresultat som innebär att platsen kan utvecklas, idag är den dåligt utnyttjad, säger han.

Stadsbyggnadskontoret kan inte kommentera stadsmuseets utlåtande specifikt eftersom de ännu inte fått in svaret officiellt än, men de räknar med att fler har åsikter kring förslaget.

Fortsättning följer.