Så här vill elektronikföretaget att deras nya butik i City ska se ut. Foto: Apple/Foster&Partners

Stadsmuseet säger nej till Apple i Kungsan

Stadsmuseet säger nej till en Applebutik i Kungsträdgården. Bygget riskerar att urholka parken som en allmän plats, skriver man i ett remissutlåtande.

  • Publicerad 15:44, 14 sep 2018

Planerna på en Apple-butik i Kungsan har väckt mycket motstånd. Nyligen fick planerna kritik av Skönhetsrådet och nu är det dags för nästa remissinstans, Stadsmuseet, att tycka till.

Hård kritik mot Apple-butiken på stormöte

I ett remissutlåtande skriver museet att man anser att planen skulle kunna påverka parkens kulturvärden och funktion på ett negativt sätt. Man ser också en risk med att evenemangsverksamhet kan påverkas av minskad framkomlighet och försvårade transporter och att butiken kommer uppleva vissa evenemang i Kungsan som störande.

LADDA NER VÅR APP Iphone eller Android

Stadsmuseet skriver också i utlåtandet att byggnadens volym och höjd kan "påverka platsens kulturvärden i fråga om skala och proportioner i och med att den förminskar upplevelsen av den norra delen av parkens befintliga struktur".

Skönhetsrådet säger nej till Apple-butiken

Man menar även att en butik riskerar att urholka Kungsträdgården som allmän plats och park eftersom den inte har ett samband med platsens funktion som park och allmän plats.

Remisstiden är förlängd och pågår till och med den 28 september.