Stadsmuseets nya sågning: Bygg inte högt i Södra Värtan

Sänk 25-våningarshuset i Värtan och bevara de gamla hamnbyggnaderna. Stadsmuseet gillar inte delar av stadens planer för Södra Värtahamnen.

  • Publicerad 14:18, 3 mar 2017

Planerna på att bygga stad i Södra Värtahamnen har varit ute på samråd, och planerna får som väntat både ris och ros. Stadsmuseet gillar idén att bygga en levande stadsdel i området, de tycker inte att staden har tagit tillräckligt stor hänsyn till de kulturhistoriska värdena. Bland annat kräver museet att alla grönklassade byggnader bevaras, helst även flera av de gulklassade husen och även kanske detaljer, som tågrälsar, som kan påminna om områdets historia.

Bildspecial: Så här kan Södra Värtan se ut om några år

Att bygga mycket och högt i just Värthamnen är något många från politiskt håll har förespråkat. Men det 25 våningar höga Pirhuset som planeras gillas inte heller och måste ritas om enligt Stadsmuseet. Varför? Det riskerar att påverka stadsbilden negativt enligt museet.

Stadsmuseets hånas efter kritik mot nya Norr Mälarstrand – ”Byt namn till Utsiktsmuseet”

”Stadsmuseet förordar att höjden på byggnaden anpassas för att inte konkurrera med slottet samt kyrktornen som är viktiga markörer i Stockholms siluett. Museet ser även med oro på den framträdande roll höghuset får i den obebyggda delen av siluetten i vyn från Stora Pelousen/Hagaparken (den stora gräsmattan reds. anm.) i Nationalstadsparken”, skriver de i sitt remissvar.

Stadsmuseet sågar Trygg Hansa-planerna

Även Skönhetsrådet har skickat in sitt remisssvar, och de ger en tumme upp för projektet. Skönhetsrådet gillar stadens planer för högre byggnader i områdets södra och norra del.

Men Skönhetsrådet har vissa farhågor. Det tror inte att kopplingarna till den gamla delen av Gärdet kommer att fungera tillräckligt bra och att det behövs mer än ett kajbad för att locka folk till området under hela året. Det oroas även över att förskolorna får små gårdar och att det inte planeras för skolor eller idrott i tillräckligt stor utsträckning.

Alla remissinstanser, som länsstyrelsen och miljöförvaltningen, har inte skickat in sina svar än.

Pirhuset sett från söder. Foto: AIX Arkitekter för Bonnier Fastigheter

Visionsbild Södra Värtan. Foto: AIX Arkitekter och Suteki studios

Hej!

Vad tycker du om det du just läst? Bidra gärna med tankar och synpunkter.

Håll dig till saken. Håll god ton. Du ansvarar själv för att ditt inlägg inte bryter mot svensk lag.

Här kan du läsa mer om vilka regler som gäller i våra kommentarsfält.