Kritiska. Föräldrarna Sara Bredin, Clair Belanger och Lisa Lundell var några av föräldrarna utanför Fribergskolan, en av de tre skolor där hemspråksundervisningen ska hållas. Foto: Mikael Andersson

Stark kritik mot ny läroplan för hemspråk

Danderyd har tagit fram en ny plan för modersmålsundervisning, där undervisningen minskar. Föräldrarna är kritiska och anser att barnens språk och vardag kommer bli lidande.

  • Publicerad 09:00, 12 sep 2020

Utanför Fribergskolan i Danderyd står en grupp oroliga föräldrar. Det är första dagen och första tillfället för modersmålsundervisningen till höstterminen.

– Vi har fått svar när vi har hört av oss, men vi har inte fått svar på våra frågor, säger föräldern Lisa Lundell.

I höst kommer undervisningsgrupperna för modersmål att minska från 120 till 60 grupper och koncentreras till en dag på tre skolor. Tidigare hölls undervisningen på elevernas egna skolor.

Föräldrarnas kritik rör många punkter, bland annat större elevgrupper och att föräldrarna fått dålig information om vad som avses med beslutet.

En anmälan till skolverket kan bli aktuell, berättar föräldrarna:

– Man känner sig inte hörd alls som förälder i det här, säger Frida Elmas.

Ekonomiskt beslut

Bildningsdirektör Kent Henningsson berättar att kommunen gör detta för att spara pengar, men även för att undervisningen ska bli bättre.

– Planen vi hade innan var utspridd och har hanterats styvmoderligt, säger han.

Han menar att eleverna gynnas av att träffa andra som talar samma språk och att hemspråkslärarna får en bättre arbetssituation.

Skolskjutsen oroar också föräldrarna, då de nu måste ansöka om skolskjuts om de inte kan köra sina barn. Hur de yngsta barnen ska åka från den ena skolan till den andra är inte klart. Tillsynsansvaret för barnen, när de åker kollektivt, ligger på hemskolan.

Kommer en lärare få följa med på bussen?

– Det är något vi måste se över. Vi vet först hur vi ska göra när föräldrarna individuellt har hört av sig om hur det vill utforma det här, säger Kent Henningsson.

Barnens språk kan bli lidande

Föräldern Claire Belanger berättar om en väninna i Sollentuna vars två barn slutat läsa sitt modersmål spanska.

– Det blir en naturlig konsekvens av det här. Nu måste föräldrar och barn få ihop sitt redan svåra pussel genom att köra och se till att barnen kommer säkert fram, säger hon, och Frida Elmas tillägger:

– Nu pratar vi engelska, och kan göra oss hörda i det här. Alla föräldrar kan inte det eftersom de inte pratar svenska eller engelska, och då är risken att deras barn blir lidande i det här.

Grupp. Tillsammans med andra föräldrar har Lisa Lundell sammanställt kritiken mot kommunen via en grupp på sociala medier. Foto: Mikael Andersson

Skollagen

Vårdnadshavare ansöker om modersmålsundervisning i grundskolan. Eleven ansöker själv för modersmålsundervisning i gymnasieskolan.

Rektorn beslutar om elevernas modersmålsundervisning.

I Danderyd ska det finnas minst fem elever som läser språket för att undervisningen ska starta, förutom för minoritetsspråk som finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska.

Det lärs ut modersmålsundervisning på cirka 20 språk i Danderyd.

Visa merVisa mindre