Gammalt och nytt. "Länsstyrelsen har signalerat att man inte vill ha något som försöker se ut som 1100-tal. Ska man göra något ska det spegla den tid som vi är i nu", säger Torbjörn Gustavsson, kyrkoherde. Foto: Arkitektstudio Witte

Stark kritik mot planerad tillbyggnad på Bromma kyrka

Den planerade tillbyggnaden på Bromma kyrka har väckt starka reaktioner. Men kyrkoherde Torbjörn Gustavsson tror att den kan tillföra värde för församlingen.

  • Publicerad 11:15, 30 sep 2015

Vi kan i princip inte flytta en stol utan tillstånd.

Förslaget att bygga till en så kallad absid, ett slags sidokapell, på Bromma kyrka fick stark kritik förra veckan. Folk är "häpna", "förskräckta", eller som en person kommenterar på brommatidning.se: "Hur kan man komma på en så horribel tanke som att förstöra exteriören på en kyrka med sitt ursprung i 1100-talet?".

Torbjörn Gustavsson är kyrkoherde i Bromma församling. Han är glad över engagemanget men tycker själv att tillbyggnaden kan vara positiv för verksamheten i kyrkan.

- Vi behöver tillgänglighetsanpassa och ett nytt brandskydd, värmesystem och ventilation. Vi får ofta önskemål om att kunna tända ett ljus i kyrkan. Idag är det förbjudet för att inte riskera de gamla träsköldarna från 1600-talet som hänger i kyrkan. I tillbyggnaden skulle det vara möjligt, säger Torbjörn Gustavsson.

Han poängterar att den hiss som planeras ner till toaletterna inte kommer att byggas i någon av de gamla delarna av kyrkan från 1100-, 1400-, och 1600-talen.

- Det här har tagits fram tillsammans med Länsstyrelsen, Riksantikvarie och Stiftsantikvarie. Vi kan i princip inte flytta en stol utan tillstånd, säger Torbjön Gustavsson.

Har du frågor?

Vill du titta på skisserna i kyrkan eller ställa frågor till kyrkoherden om planerna? Maila torbjorn.gustavsson@svenskakyrkan.se.