KÄNSLIGT. Anita Widén är ordförande i ordförande i Paul Bjerre-sällskapet och ledamot i Stiftelsen Vårstavi. Hon har svårt att hålla tårarna tillbaka när hon går runt i huset. Hur stiftelsen planerar för att hantera konst, möbler och lösöre är oklart, menar hon. Foto: Claudio Britos

Starka känslor när Vårstavi görs redo att säljas

Nu har Vårstavi, det historiska huset i Vårsta, börjat tömmas. Till våren ska huset ut på marknaden. "Vi förlorar pengar på huset så vi ser gärna att det säljs så fort som möjligt", säger Claes Ånstrand som är ordförande i stiftelsen.

  • Publicerad 09:18, 3 okt 2019

Under september började Vårstavi tömmas. Arbetet har börjat i källaren, men under hösten ska också resten av huset packas ihop inför försäljning.

Anita Widén, ordförande i Paul Bjerre-sällskapet och ledamot i Stiftelsen Vårstavi, har svårt att hålla tårarna tillbaka när hon pratar om det.

– Att splittra det här, det är förskräckligt. Allt här inne har en historia, det går inte att återskapa någon annanstans, säger hon.

Stiftelsen Vårstavi startades av psykoterapeuten och konstnären Paul Bjerre och har i uppdrag att förvalta huset och allt dess innehåll, men också att dela ut stipendier. Det underförstådda uppdraget, att bevara Vårstavi, bortser man helt ifrån, hävdar Anita Widén.

ANRIKT. Huset vid Malmsjön byggdes 1914, först som sommarbostad och sedan permanent hem åt Poul och Gunhild Bjerre. Foto: Claudio Britos

Som ledamot i stiftelsen har hon reserverat sig mot beslutet att sälja, men hon har svårt att få gehör för sin åsikt. Resten av stiftelsen hävdar nämligen att deras främsta uppdrag är att dela ut stipendier och att det inte går att finansiera så länge huset står och tickar pengar.

– Vi jobbar mot att kunna sälja till våren, men det är mycket arbete så det kan hända att det drar ut på tiden lite. Men man måste ha en ganska snäv tidtabell annars glider det ut väldigt mycket tidsmässigt. Vi förlorar pengar på huset så vi ser gärna att det säljs så fort som möjligt, säger Claes Ånstrand som är ordförande i stiftelsen.

Interiörer ska dokumenteras

Men först ska innehållet dokumenteras. Paul Bjerre-sällskapet har haft besök av en intendent från Nationalmuseum som menar att det som finns i huset är en unik personlig samling som måste inventeras och dokumenteras.

SAMLING. En intendent från Nationalmuseum har varit på besök menar att det som finns i huset är en unik personlig samling som måste inventeras och dokumenteras. "Jag tror inte ens att den nuvarande styrelsen vet vad som faktiskt ingår i stiftelsen", säger Anita Widén. Foto: Claudio Britos

Och en sådan inventering planerar stiftelsen för. Den mall som användes för att dokumentera inventarier när i ett hem kopplat till Ellen Key såldes kommer användas även vid Vårstavi.

– Nästa fas är att styrelsen ska fatta besluta om den mallen, jag hoppas att vi ska kunna behandla den frågan på vårt oktobermöte. Och sedan skrider man till verket och sektionerar in materialet på olika sätt, säger Claes Ånstrand.

Vad som kommer hända med alltihop vet han inte än. Vissa saker kommer skänkas bort till föreningar och organisationer, annat kommer slängas. En hel del kommer stiftelsen antagligen behålla, men var någonstans dessa saker kommer förvara är ännu inte klart.

– Vi kommer behålla företrädesvis det material som fanns vid Paul Bjerres levnad. Det är det som finns i hans kvarlåtenskap som man måste vara väldigt försiktig med, säger Claes Ånstrand.

GÅVOR. I huset finns utöver Poul Bjerres skulpturer även konst som hans patienter gett till honom istället för betalning. Foto: Claudio Britos