VÅLD I NÄRA RELATIONER. Kommunens handlingsplan mot våld i nära relationer antogs för första gången 2014. Den nu omarbetade upplagan omfattar både arbete mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld. Foto: Mostphotos

Stärkt stöd till våldsutsatta i Upplands Väsby

Alla som utsätts för våld i nära relation eller hedersrelaterat våld har rätt till stöd och skydd. Den nya handlingsplanen som socialnämnden i Upplands Väsby godkände i onsdag stärker rätten till hjälp för dem som utsatts för hedersrelaterat våld.

  • Publicerad 06:15, 4 jun 2019

Vi vill markera att vi ser lika allvarligt på hedersrelaterat som våld i nära relationer.

Kommunens handlingsplan mot våld i nära relation antogs för första gången 2014. Den nu omarbetade upplagan omfattar både arbete mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld.

– Vi vill markera att vi ser lika allvarligt på hedersrelaterat som våld i nära relationer. Alla människor har rätt att leva i trygghet och säkerhet och den som utsätts för hot och våld ska ha rätt till skydd och stöd, säger Maria Fälth (KD), kommunalråd och ordförande i socialnämnden.

Anledningen till att man "slagit ihop" hedersrelaterat våld och våld i nära relationer i handlingsplanen är enligt Maria Fälth även att båda fenomenen är väldigt viktiga.

– Vi tror att vi vinner i styrka på att ta ta det ihop. Det primära är att ingen ska behöva utsättas för våld, vare sig det är hedersrelaterat eller inte, säger hon.

Hon pekar även på att det blivit mer naturligt att till exempel inom sjukvården ställa frågor som kan göra att man fångar upp de som utsätts för våld i nära relationer.

Kommunens ansvar beskrivs

Handlingsplanen ska användas av kommunens tjänstemän och berör i någon grad alla enheter inom socialnämnden. I planen beskrivs kommunens ansvar att erbjuda stöd till våldsutsatta personer oavsett ålder, kön, bakgrund, sexuell läggning, funktionsnedsättning eller beroendeproblematik.

– Det är oerhört viktigt att alla inom socialtjänsten har en gemensam plan att jobba efter. Då vet alla hur de ska agera när de kommer i kontakt med våldsutsatta personer, säger socialchef Magnus Lublin.

MARIA FÄLTH (KD). Foto: Upplands Väsby kommun

Våld i nära relationer och hedersrelaterat våld

Med våld i nära relation menas alla relationer som präglas av närhet, förtroende, beroende och tillit. Förövaren kan vara en partner, förälder, familjemedlemmar eller släktingar.

Hedersrelaterat våld innebär att våldet sanktioneras av flera personer som kontrollerar eller bestraffar en närstående i syfte att få personen att följa normer om kön, sexualitet och beteende i övrigt.

Fler nyheter i Vi i Väsby

Ljudlarm vid förskolor ska utredas i Väsby

Nyheter "Ska motverka skadegörelse, vandalisering och ungdomsgäng" Ljudlarm som bara hörs av ungdomar. Det vill Sverigedemokraterna i Upplands Väsby ha vid förskolor och gångtunnlar för att motverka skadegörelse och otrygga platser.onsdag 20/11 9:38

Ja till att kunna ta ut p-avgift i hela Väsby

Nyheter Avgiftsfri halvtimme får nu tas bort Nu får kommunen möjlighet att ta ut p-avgift i hela Väsby, ta bort den första avgiftsfria halvtimmen och införa infartsparkering för 20 kronor halvdygnet.tisdag 19/11 16:39

"Gör om gamla Medborgarhuset till aktivitetscenter"

Nyheter Förslag: Bio, biljard och pingis i fastigheten på Centralvägen Gör om gamla Medborgarhuset på Centralvägen till ett aktivitetscenter. Det föreslås i ett medborgarförslag som kommit in till kommunen.tisdag 19/11 9:28
Stockholm Direkt