BYGGSTART. Under hösten 2019 förväntas några byggföretag komma igång i västra Ursvik. Foto: Jonny Andersson

Start för flera byggprojekt i höst

I många fall har det dröjt mer än ett år, men från och med i höst ser det ut att byggas fler nya bostäder i Sundbyberg.

  • Publicerad 08:33, 3 aug 2019

Med den stora semesterperioden i avklingande och hösten i antågande, antas ett antal byggprojekt ta fart i Sundbyberg. Fem, sex nybyggnationer av flerbostadshus förväntas komma igång under hösten. Bland annat på Järntorget, i Rissne och Umami Park, Hallonbergen.

Stora Ursvik – de västra delarna, är ännu ett öppet fält men här antas byggandet snart ta fart. I framtiden ska här finnas 3 500 bostäder, högstadieskola, förskolor, torg, parker, butiker och vägförbindelse till Rinkeby.

Vägbron är sedan länge klar och i september inleds förberedande markarbeten inför byggande av väg och spårväg. I fas med detta även nybyggnation av flerbostadshus.

Kommunalrådet Stefan Bergström (C), ordförande kommunstyrelsens exploaterings- och näringslivsutskott, nämner tre kvarter i området: Vaktstugan (440 hyresrätter), Atomen (47 bostadsrätter) och Mönsterskrivaren (27 bostadsrätter).

Veckan efter midsommar kunde dessutom planarkitekten Emelie Greiff informera att detaljplanen för Ursviks torg vunnit laga kraft och bygglov kan ges.

Fler nyheter i Vi i Sundbyberg

Stökigt i väntan på tvärbanan

Nyheter Förberedelser för kollektivtrafiken i Rissne centrum Inhägnat grönområde, avstängd parkeringsplats och en busshållplats inne på huvudparkeringen är några stora förändringar i och runt Rissne centrum. Orsaken är alla förberedelser för tvärbanan.måndag 19/8 8:15

Starka reaktioner när staden skyltade om

Nyheter Boendeilskan stor på grund av miss Årets sommarplåga i Sundbyberg blev borttagandet av tilläggstavlan om 7-dygnsparkering i anslutning till parkeringsytor runt om i staden. Stadens förtydligande information dröjde så länge att ilska...fredag 16/8 16:31
Stockholm Direkt