Stängs. När den nya avloppstunneln är färdig kommer Bromma reningsverk att stängas. Arkivbild. Foto: Anna Rönnqvist

Startskott för nya avloppstunneln i Åkeshov

Nu har byggprojektet av den 14 kilometer långa avloppstunneln mellan Västerort och Söderort dragit igång. I april kan de första sprängningarna i Åkeshov börja.

  • Publicerad 11:40, 25 feb 2020

Tunneln ska leda avloppsvattnet från Bromma reningsverk till Sicklaanläggningen som är belägen under Hammarbybacken.

Klart: Då byggs avloppstunneln under Mälaren

När tunneln står klar är tanken att Bromma reningsverk ska läggas ned. På vägen till Sickla kommer två etableringsområden att anläggas (se faktaruta), i Åkeshov, som är startpunkten, och Smedslätten. I januari drog arbetena igång.

– I Åkeshov har vi kommit längst, där har vi satt ut byggbodar, gjort markarbeten och röjt inför de första arbetena vid tunnelmynningen. Sprängningsarbetena beräknas komma igång i april, säger Karin Neuhaus, kommunikatör på Stockholm vatten och avfall.

I Smedslätten håller man på att hägna in platsen, och i april ska arbetet påbörjas med att göra en ny tunnelmynning där. För den som har frågor om hur arbetet på platsen kommer att gå till kommer byggprojektledare och entreprenörer att vara på plats den 4 mars klockan 14 till 18.

Stark kritik mot jättebygget

Höjd VA-avgift

Arbetet har också påbörjats med att anlägga tre infiltrationsbrunnar vid Drottningholmsvägen, Tivedsvägen och Ålstensängen. Dessa ska göra det möjligt att fylla på vatten om man märker att grundvattennivån skulle börja sjunka i samband med tunnelbygget.

– Tunneln bygger vi för att säkra avloppsreningen för framtiden. Stockholm växer och det blir allt hårdare miljökrav på det vatten som släpps ut i Östersjön. Arbetet kommer att störa under en period, men är till för att vi ska kunna spola toaletten i framtiden, säger Karin Neuhaus.

Utbyggnaden av både Henriksdals reningsverk och Sicklaanläggningen, samt den nya avloppstunneln, innebär att VA-avgiften för stockholmarna höjs med 25 procent. Karin Neauhaus jämför en ungefärlig kostnad för en villa på cirka 10 kronor per kubikmeter, vars pris går upp till cirka 12,50 kronor per kubikmeter.

– Det är klart att ett så här stort arbete kommer att påverka VA-avgiften, men vi ska komma ihåg att Stockholm har en av Sveriges lägsta vattenavgifter.

Nya avloppstunneln

Tunneln ska gå från Åkeshov, förvi Nockeby, Höglandet och Smedslätten, innan den leds under Mälaren för att gå genom Hägersten, Liljeholmen, Årsta och slutligen Hammarbyhöjden.

Totalt anläggs sex etableringsområden, varav två i Bromma. En anläggs i Åkeshov, bakom befintliga Bromma reningsverk, och en i Smedslätten, vid pulkabacken söder om Alviksvägen.

Områdena hägnas in för att göra plats för byggbodar, material och fordon som behövs för att arbeta med tunneln. När allt är klart ska området återställas i samråd med markägaren.